Eski İstanbul'da Hayat

Yazar : Dorina L. Neave
Yayın Tarihi : Ekim, 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 184
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser

Dorina L. Neave'in, "Twenty six years on the Bosphorus" adını taşıyan ve 1933'te Londra'da İngilizce olarak yayınlanmış bulunan eseri, 1001 Temel Eser için "Eski İstanbul'da hayat" adı ile Osman Öndeş tarafından dilimize çevrilmiş bulunmaktadır. Bu kitaptan, isim olarak, ilk defa Prof. Semavi Eyice bahsetmiştir. Daha sonra ise, Osman Öndeş, bahis konusu eserden, Dorina Neave'in babasına ait olup aynı adı taşıyan "Clifton Yalısının ilk yanışı" adlı makalesinde söz etmişti. Eserini değişik bir şekilde ve alışılagelenin aksine olarak, ekseriya tarih belirtmeksizin yazan Dorina L. Neave, iyi tahsil görmüş ve görüp işittiklerini değerlendirmesini bilen bir İngiliz hanımıdır. Kitabın sonlarında 26 yıllık uzun süren bir ikametten sonra 26 Ağustos 1907'de İstanbul'dan ayrıldığını yazması, onun hayatının 1881'den itibaren İstanbul'da geçtiğini göstermektedir. XVlI bölümden meydana gelen bu hitabın XII. bölümü, birçok müspet taraflarına rağmen, günümüzde bile hala istismara müsait bir konuya ait olduğu cihetle bazı yanlış anlamalara fırsat vermemek için bütünüyle çıkarılmıştır. Böylece eser XVI bölüm halinde okuyucuya sunulmuştur. XIX yüzyıl sonları ile XX yüzyıl başlarındaki İstanbul hayatını canlı bir şekilde tasvir eden yazar, aynı devre esnasında İstanbul'da bulunan yabancı koloni hakkında da dikkate değer bilgiler vermektedir...
******