Eşkal-ı Zaman

Yazar : Ahmed Rasim
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 198
Ölçü : 12,5 x 20 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Basımevi

Büyük, köklü ve medeni milletler, varlıklarının yapısını milli kültürlerinin temelleri üzerinde yükseltenlerdir. Bu temellerden mahrum milletlerin ayak-ta durabilmeleri imkânsızdır. Bunun içindir ki, milli kültürün medeni milletlerin gelişmesinde ve güçlenmesindeki payı münakaşa edilemez. Aydınlarının ge-niş bir kısmı milli kültürün başlıca kaynaklarından beslenemeyen bir memleketin geleceğinden endişe edilmesi tabiidir. 1928 yılında Türk yazısının kabulünden sonra milli kültür hazinemizi meydana getiren değerlerin yetkililerce Türk harflerine aktarılmaması, eski yazı ile ilgisi kalmamış nesillerin bu değerlerle doğrudan doğruya olan bağlarını da gevşetmiştir. Bu durum karşısında yürünmesi gereken tek yol, şüphesiz, milli kültür hazinemizin, belli bir plana göre, bugünün yazısına ve diline aktarılmasıdır. Milli kültürün sürdürülmesi ancak nesiller arasındaki manevi bağlantının devamı ile mümkün olabileceğine göre, bu yola girmek kaçınılmaz bir zarurettir. Bu gerçeği bütün açıklığı ile gören Milli Eğitim Bakanlığı, milli kültür bağlarını sürdürebilmek için, son olarak, Büyük Türk Yazarları ve Şairleri Komisyonu'nu kurmuştur. Komisyonun gayesi, bugünün nesillerini milli kültürümüzle doğrudan doğruya temasa geçirerek, geçmiş ile hal arasındaki bağları kurmak ve bütünlüğü korumaktır. Bu hedefe ulaşmak için; Büyük Türk Yazarları ve Şairleri Komisyonu, milli kültürümüzün özellikle edebi tarihi, içtimai sahalarla ilgili değerli kaynaklarını yeniden gün ışığına çıkararak onları yeni nesillere tanıtacak; eserleri bütün halinde yayımlanması gerekli görülmeyen yazar ve şairler hakkında antolojiler düzenleyecek; bu eserlerin daha iyi anlaşılmasına yardım eden ciddi incelemelerle birlikte, büyük yazar ve şairlerin 100. doğum yıldönümlerinde, hatıralarını anmak için, birer Anma Kitabı yayımlayacaktır. Eski harfli kültür eserlerimizi yakından bilip bugünün diline aktarabilenlerin gün geçtikçe azaldıkları ayrı bir gerçektir. Bu bakımdan, eski harfli kültür hazinemizi hizmeti saydığı bu büyük vazifesine yeniden başlamış bulunuyor...
******Ahmed Rasim

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmed Rasim Kitapları (1)