Esat Mahmut Karakurt

1902 yılında İstanbul'da doğan yazar, Türk Edebiyatında birbiri ardına yazdığı aşk ve macera konulu romanlarıyla zamanın en çok okunan romancılarından biridir. Popüler edebiyat türünün en iyi örneklerini veren Karakurt, Şura-yı Devlet üyesi Urfalı Mahmut Nedim Bey'in oğludur. Önce, Kadıköy Sultanisi'ni, 1924 yılında İstanbul Diş Hekimliği Okulu'nu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve sırasıyla yazarlık, gazetecilik, Galatasaray Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı, siyasete de atılarak; 1954-1960 arasında Urfa milletvekili, 1961-1966 arasında senatörlük görevlerinde bulundu. İlk yazıları muhabir olarak çalıştığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayınlandı. Daha sonra çalıştığı İleri, İkdam, Cumhuriyet, Tasvir, Yeni Sabah gibi gazetelerdeki polisiye olayları konu alan röportajlarıyla tanındı. Küçük öyküler yazdı. Ama daha çok, çoğu sinemaya uyarlanan, olaya dayalı aşk ve serüven romanlarıyla ün kazandı. Türk romanında çok önemli bir yeri olan Batı'nın popüler edebiyatını kendisine örnek aldı ve çalışmalarını bu tarz üzerinde sürdürerek, büyük okur kitleleri tarafından sevilen roman sanatının ileriki dönemde Türk edebiyatında önemli bir yer edinmesine katkıda bulundu. Esat Mahmut Karakurt'un yazdığı yıllarda, romancılığımızın birkaç koldan ilerlediği görülür. Bir yanda milli edebiyat akımı temsilcilerinin, bir yanda toplumcu çizgideki yazarların ve son olarak aşk/macera temalarını işleyen romancılarımızın eserler verdiği bu dönemde, onun tercihi, cumhuriyet ideolojisine uygun aşk ve macera öyküleri yazmak oldu. Esat Mahmut Karakurt 1926 – 1960 yılları arasında toplam 16 roman yazdı ve bu romanlar, sadece okuyucusu tarafından okunmakla kalmadı, Türk sineması ve sinemacılığına da kaynak teşkil etti. Hatta bu 16 romandan 26 film senaryosu yazıldı. Karakurt eserleri en çok filme çekilen romancılarımızın başında yer almaktadır. Esat Mahmut Karakurt, 15 Temmuz 1977 yılında geçirdiği bir beyin kanaması sonucu vefat etti.

Bibliyografya

Vahşi Bir Kız Sevdim (1926), Çölde Bir İstanbul Kızı (1926), Dağları Bekleyen Kız (1934), Allahaısmarladık (1936), Ölünceye Kadar (1937), Esad Mahmud Hayatı ve Eserleri (Murad Uraz, 1937), )Son Gece (1938), Kadın Severse (1939), İlk ve Son (1940), Kocamı Aldatacağım (1940), Sokaktan Gelen Kadın (1945), Ankara Ekspresi (1946), Bir Kadın Kayboldu (1948), Ömrümün Tek Gecesi (1949), Erikler Çiçek Açtı (1952), Son Tren (1954), Kadın İsterse (1960)