Erol Özbilgen

Erol Özbilgen 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İTÜ İnşaat Fakültesi'ni ve İÜ Edebiyat Fakültesi Son Çağ Tarihi Bölümü'nü bitirdi. İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Sonçağ Tarihi bölümünde doktora yaptı. Çok yönlü bir eğitimden geçen Özbilgen ayrıca Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nde 1 yıl, İÜ Hukuk Fakültesi'nde 1 yıl, İÜ Fen Fak. Matematik-Astronomi Bölümü'nde de 1 yıl öğrenim gördü. Erol Özbilgen inşaat yüksek mühendisi kimliğiyle İstanbul Belediyesi İmar Müdürü, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü (son görevi) olarak görev yaptı. İÜ Ed. Fak. mezunu olarak ise İst. Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü yaptı. Birçok basılı eseri olan Özbilgen'in makaleleri ve insan bilimleri, bibliyografya, kültür, edebiyat ve sanat tarihi konularındaki yazıları Dergâh, İlim ve Sanat, Kadın ve Aile, İslam, İzlenim, Antik-Dekor, Antika Kültürü, Tombak gibi dergilerde ve Tercüman, Yeni Şafak ile Zaman gazetelerinde yayınlandı. Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Devlet memurluğundan emekli olan Erol Özbilgen Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Bibliyografya

Hıtta-i Irakiyye Layihası, Eski Malatya|da Koca Mustafa Paşa Hanı|nın Restitüsyonu Hakkında (Nejat Göyünç ile birlikte), Mimarlık Tarihi, Osmanlı Hukuku|nun Yapısı (1985), Mağlupların Zaferi (1988), Pozitivizm|in Kıskacında Türkiye, Bütün Yönleriyle Osmanlı Adab-ı Osmaniye (2004), Osmanlının Balkanlardan Çekilişi - Süleyman Hüsnü Paşa ve Dönemi (2006).