Ermeni Sorunu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi (1878-1923)

Yazar : Ramazan Erhan Güllü
İsbn : 9789751630339
Yayın Tarihi : 2015
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabi-lim Dalı’nda 2013 yılında tamamlamış olduğum “Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış ve Gelişim Sürecinde İstanbul Ermeni Patrikhanesinin Tutumu (1878-1923)” başlıklı doktora tezimin yeniden gözden geçirilmiş ve bazı bölümlerinin kısmen genişletilmiş hâlidir. Patrikhane, Ermeni kilise hiyerarşisinde ruhani olarak en üst makam olmasa da Osmanlı Devleti tarafından ülkede yaşayan Ermenilerin siyasi lideri olarak kabul edildiği için Ermeni sorununda oldukça önemli bir mevkide bulunmaktaydı. Bu açıdan sorun hakkında önemli verilere ulaşılacağını düşündüğümüz bu konuyu doktora tezi olarak çalışmaya karar vermiştik.
Çalışmanın tez formatında biçim yönünden eksik kalan veya hatalı görülen birçok nokta kitapta yeniden düzenlenmiştir. Osmanlı belgelerinden yapılan birebir alıntılarda Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lü-gat'ında belirtilen yazım şekilleri dikkate alınmış, ayrıca belgelerden günümüz Türkçesi’ne aktararak yaptığımız alıntılar köşeli parantez — {} — içinde yazılmıştır...

******