Erdoğan Karakoyunlu

Erdoğan Karakoyunlu 28 Mayıs 1933'te Fethiye'de doğdu. Orta ve lise tahsilini Galatasaray Lisesi'nde yaptı ve 1953 yılında mezun oldu. Yüksek tahsilini Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaparak 1957'de Fakültenin Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. Maliye Bakanlığınca açılan sınavları kazanarak 1957 - 1969 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 1969 yılında Bakanlıktan ayrılıp kuruluş halinde olan "TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'ne "Mali ve İdari İşler Müdürü' olarak girdi. TOFAŞ'ta 13 yıl üst yönetici olarak görev yaptı. 1982'de Koç Holding A.Ş. "Başkan Yardımcılığı'na atandı. (1982-1984) yılları arasında "Planlama ve Araştırma Geliştirme'den sorumlu Başkan Yardımcısı; (1984-1994) yılları arasında da "Personel ve Endüstri İlişkileri'nden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Koç Holding'te görev yaptı. Bu görevden 1994'te emeklilik nedeni ile ayrıldı. Halen: MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), TAP (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı) yönetim kurulları üyesidir. Karakoyunlu OSD, YASED, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Galatasaray Eğitim Vakfı gibi kuruluşların kuruculuğunu yaptı ve yöneticiliklerinde bulundu. Erdoğan Karakoyunlu'nun telif kitaplarının yanında, Maliye, İktisat ve Yöneticilik konularında muhtelif mesleki dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda çeşitli makaleleri mevcuttur.

Bibliyografya

Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları (1981), Yabancı sermaye Yatırım Rehberi (1985), Guide to Foreign Investors in Turkey (1985), Türkiye'de Yatırım ve İhracat Teşvikleri ve Sağladığı Avantajlar (1985), Incentives to Investment in Turkey and their Effectivness (1985), Galatasaray|dan Yetişen Ünlüler (2003, 2012), Anılar (M. Ali Zeren ve Özer Berkay ile - 2012)

Oktay Aras Kitaplığındaki Erdoğan Karakoyunlu kitapları (2)