Erdil Akay

22 Ekim 1936'da, babası Atina-Pire Başkonsolosu iken, Pire'de doğdu. 1954'de Galatasaray Lisesi'nden, 1959'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 31 Aralık 1959'da Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Washington Büyükelçiliğimizde, Yeni Delhi Büyükelçiliğimizde, Brüksel'de NATO Uluslararası Sekretaryası'nda, Strazburg'da Avrupa Konseyi'nde çeşitli görevlerde bulundu. 7 Ekim 1976 - 30 Haziran 1980 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün ve Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sabri Çağlayangil'in Özel Kalem Müdürlüğünü yaptı. Seul, Cezayir ve Stockholm'de Büyükelçi olarak görev yaptı. 22 Ekim 2001'de emekli oldu. Erdil Akay 8 Şubat 2012'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Emekli Büyükelçi'nin Anıları Korutürk'lü Yıllarım (2007), Emekli Büyükelçi|nin Anıları - Dışişlerinde 40 Yıl 2 Ay 21 Gün (2010), Seul|de Büyükelçi Olduğum Aylar (2010)