Erden Kuntalp

1934 yılında bir doktor ailenin dördüncü çocuğu olarak Aydın'da doğan Prof Dr. Erden Kuntalp, ilk ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi aldı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Asistanı olarak göreve başladı. Bu fakültede doktora çalışmalarını bitirmesini takiben Prof Kuntalp İsviçre hükümetinin verdiği bir burstan yararlanarak üç yıl süreyle, İsviçre / Lozan'da hukuki araştırmalar yaptı. Türkiye'ye dönüşünden sonra 1971'de doçentlik 1981'de de profesörlük unvanlarını kazandı. Prof Kuntalp 1983 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni ve Borçlar Hukuku dersleri verdi; bu tarihte kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 1993 yılında Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluş faaliyetlerine katıldı ve bu tarihten itibaren anılan Üniversite'nin Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Anabilim Dalı ve Özel Hukuk Bölümü Başkanlığı görevini yüklendi. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi dışında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Borçlar Hukuku dersi okutmaktadır. Prof Kuntalp halen 1972 yılından beri yönetiminde görev yaptığı Ankara Öğretim Derneği'nin kurmuş olduğu Tevfik Fikret Eğitim Vakfı'nın Başkanlığını da sürdürmektedir.

Bibliyografya

Türk Hususi Hukukunda Atıf Usulleri ve Kısaltmalar (1964), Ard Arda Teslimli Satış Akdi (1968), Karışık Muhtevalı Akit (1971), Sonuca Katılmalı Ödünç Sözleşmesi (1980), Deniz Kıyılarının Hukuksal Düzeni (1981), Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama (1988), Ana Para ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek Ayırımı (1989), Prof. Dr. Erden Kuntalp|e Armağan Cilt I Özel Hukuk (2004), Prof. Dr. Erden Kuntalp|e Armağan Cilt II Kamu Hukuku (2006)