Ercüment Ekrem Talu

Ercüment Ekrem 1888 yılında İstanbul'da doğdu. Recaizade Ekrem'in oğludur. Galatasaray Sultanisi'ni bitirdikten (1905) sonra gönderildiği Paris'te siyasal bilgiler öğrenimi gördü. Dönüşünde Düyun-ı Umumiye kuruluşunda (1906) ve Meclis-i Ayan'da (1908) mütercimlik yaptı. 1913'te Babıali teşrifat memurluğu yaptı. 1919 ve 1923 yıllarında Matbuat Umum Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı başkatipliği ve yeniden Matbuat Umum Müdürlüğü (1927-31) görevlerinde bulundu. 1931 yılında Varşova elçiliği müsteşarlığına getirilen Ercüment Ekrem, 1936 yılından itibaren Siyasal Bilgiler Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Fransızca, Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaparak 1950'de kendi isteğiyle emekli oldu. 16 Aralık 1956'da İstanbul'da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı'na gömüldü. İlk yazıları Çocuklara Mahsus Gazete'de yayımlandı (1904). Mütareke yıllarında Aka Gündüz ile birlikte "Alay' (1920-22) adlı bir mizah dergisi çıkardı. Ercüment Ekrem daha çok Meşhedi adlı bir İranlının abartmalı serüvenlerini anlattığı mizahi hikaye ve romanlarıyla tanındı. Konularını eski İstanbul hayatından aldığı diğer romanları ile Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim çizgisinde görüldü. Kahramanlarını orta tabaka ve yoksul çevrelerden seçti. Birçok gazete ve dergide takma adlarla (Ebül Muvakkar, Ermel Talu, Çekirge, Torik Necmi, Ulat, Karga, Kertenkele) imzalı ve imzasız yazılar yazdı.

Bibliyografya

Evliya-yı Cedid (1920), Asriler (1922), Gün Batarken (1922), Kopuk (1922), Sabir Efendinin Gelini (1922), Kan ve İman (1923), Teravihten Sonra (1923), Şevketmeâb (1925), Sevgiliye Masallar (1925), Kız Ali (1926), Kundakçı (1926), Güldüren Kitap (1927), Meşhedi ile Devrialem (1927), Meşhedi'nin Hikâyeleri (1927), Gemi Arslanı (1928), Meşhedi Aslan Peşinde (1934), Kodaman (1934), Pepeloğlu (1938), Beyaz Şemsiyeli (1939), CHP Konferanslar Serisi Kitap 6 (Ercüment Ekrem Talu, 1939), Bu Gönül Böyle Sevdi (1941), Çömlekoğlu ve Ailesi (1945), Dünden Hatıralar (1945), Bütün Cepheleriyle Ercüment Ekrem (Hilmi Yücebaş -1957), Edebiyatçılar Âlemi – Edebiyatımızın Unutulan Simaları (Mehmet Behçet Yazar -1999), Edebiyatımızın Güleryüzü (Mehmet Nuri Yardım -2002), Geçmiş Zaman Olur Ki Anılar (2005), Şehzade Yusuf İzzeddin Öldürüldü mü? İntihar Mı Etti? (Ziya Şakir ile, 2005)