Enver Ediger

1912'de doğan Enver Ediger, 1935 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra MTA'nın (Maden Tetkik Arama) açmış olduğu imtihanı kazanarak maden mühendisliği tahsili için Almanya'ya gönderildi. Yükseköğrenimini Almanya ve İngiltere'de yaparak 1940 yılında Maden Yüksek Mühendisi olarak yurda döndü. Almanya'da beş arkadaşı ile (bunlardan üçü Galatasaray Lisesi mezunu) geçirdikleri eğitim dönemi ve Nazi Almanya'sında yaşadıkları "Nazilerle Beş Yıl' isimli kitapta detaylı olarak anlatılmaktadır. 1941 yılı başından 1965 yılına kadar Ereğli Kömürleri İşletmesi'nde çeşitli görevler yaptı; ayrıca Zonguldak Maden Mühendisi Mektebinde 13 yıl İşletme dersleri verdi. 1965 yılında Eisenhower bursuyla Amerika'da mesleğindeki gelişmeleri takip etti. Yurda döndükten sonra TKİ Teftiş Kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü ve 1973 yılında emekli oldu. 1973-1983 yıllan arasında Türk Standartları Enstitüsü Maden Grubu'nda ve Türk Ansiklopedisi'nde redaktör olarak çalıştı. Maden Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ve Türk Dil Kurumu Yayınlan arasında yer alan Madencilik Terimleri Kılavuzu'nun hazırlanmasında da çalışan Enver Ediger ayrıca, çok iyi bildiği Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinden teknik çeviriler yaparak madencilik sektörüne büyük katkılarda bulundu. Enver Ediger 26 Eylül 1983 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Almanca-Türkçe Türkçe-Almanca Madencilik Terimleri Sözlüğü (1969), Kanada Madencilik Endüstrilerinde Verimlilik Değişmeleri (1973), Madencilik Terimleri Kılavuzu (Turan Dündar, Tevfik Güyagüler ile -1979), Madencilikte Meslek İşleri (1980), Nazilerle Beş Yıl (Önay Yılmaz -2005)

Oktay Aras Kitaplığındaki Enver Ediger kitapları (2)