Enver Altınlı

Prof. Dr. Jeolog Enver Altınlı 27 Eylül 1908'de İstanbul'da doğdu. 1931 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Science Naturelle Nancy/Fransa'da yaptı (1936). Yurda dönüşünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde akademik kariyere başlayan Altınlı, 1942'de doçent, 1956'da profesör ve Jeoloji Kürsüsü başkanı oldu. Bu arada dönem dönem yurt dışındaki üniversitelerde de öğretim görevlisi olarak ders verdi: California Institute of Technology (1946-49), Illinois Üniversitesi (ABD, 1956), Mc Gill Üniversitesi (Kanada, 1967). Yurtiçinde ve yurtdışında birçok mesleki derneğin üyelik ve başkanlıklarını yaptı. İngilizce ve Fransızca bilen Prof. Enver Altınlı'nın çok sayıda basılı kitabının yanında kongrelerde sunulmuş bildirileri, bilimsel yayınlarda çıkmış makale ve yazıları mevcuttur.
Enver Altınlı, 28 Ağustos 1998'de vefat etti.

Bibliyografya

Le tremblement de Terre d'Erzincan du 27 Décembre 1939 (), Yer altı Suyu Jeolojisi (), Uluslararası Tektonik Sözlüğü Türkçe Adlama (1973), 1:500000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (Hamit Pamir, Cahit Erentöz ile -1963), Saha Jeolojisi Ders Notları (), Yeraltı Jeolojisi Ders Notları ve Problemleri (), Petrol Jeolojisi Ders Notları (), Petrol Jeolojisi Ders Notları ve Problemleri (), Stratigrafi Adlama Kuzey Amerika Yasa Kitabı (1983), Saha Jeoloji Derlemesi, Kumtaşları Yeni Kavramlar ve Sınıflamalar (), Kireçtaşları Yeni Kavramlar ve Sınıflamalar (), Kıta Yarıntılarının Tektoniği ve Jeofiziği (), Jeolojiye Giriş: Yeryuvarlağının İncelenmesi (), Açınlama Jeologları İçin Organik Jeokimya (), Akdenizin Jeoloji Evrimi (), Mühendislik Jeolojisi, Ortam Terimleri Sözlüpü (2002)

Oktay Aras Kitaplığındaki Enver Altınlı kitapları (1)