Enderun Mektebi Tarihi Kuran: Fatih Sultan Mehmed Cilt 1

Yazar : İsmail H. Baykal
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 154
Ölçü : 17,5 x 24,5 cm
Yayınevi : İstanbul Fethi Derneği

Osmanlılar devrinin talim hayatında medrese sisteminden sonra mektep olarak Fatih II. Sultan Mehmed tarafından ilk kurulan (Enderun Mektebi)nin tarihi hakkında Osmanlı ve yabancı müellifler dağınık olarak bir hayli bilgi, bazan da minyatür ve gravür halinde resimler yayınlamışlardır. Ancak geniş teşkilata malik olan ve Osmanlı Saltanatı boyunca devlete birçok faydalı Devlet adamları ve sanatkârlar yetiştirmiş bulunan bu (Enderun Mektebi)nin, tarih ilmi bakımından hakiki vaziyetini toplu halde belirtecek bir eser yazılmamıştır. Her ne kadar Osmanlı tarihlerinde (Enderun Mektebi)ne dair faydalı bilgiler mevcut ise de, müelliflerinin de açıkladığı gibi Saray dışından işitilmiş bilgilere dayanılarak yazılmış olmaları bakımından bu gün için ihtiyacı karşılayacak ehemmiyeti haiz değildirler. Hatta Enderun'da yetişerek beş ciltlik Osmanlı tarihi yazmış olan üstadımız Ata Bey merhumun bile eserinde kaydettiği yüzden fazla yazma ve basma kaynaklara rağmen destres olamadığı vesikalar pek çoktur. İşte bu ihtiyacı nazarı dikkate alarak çocukluğumdan beri içinde yetişip feyiz aldığım (Enderun Mektebi)nin resimli tarihini yazmayı vazife bildim. Kitabımızın esas kaynağını Enderun mektebinde yetişerek eser yazmış müelliflerin kitaplarıyla Sırkatibi ruznameleri ve bilhassa Topkapı Sarayı Müzesi ile Başvekâlet Arşivlerindeki değerli vesikalar ve sanatkâr minyatürcülerimizin canlı tabloları teşkil etmiştir. Bu suretle tarihçemizi kaleme alırken eski devirlerden yani ta 0sman Gaziden itibaren kurulan teşkilat ve nizamlarda ne gibi eksikler ve zaruretlerin Fatih Sultan Mehmed'i bu mektebi kurmaya sevk ve mecbur ettiğini belirtmeye çalıştık. Kolay bir iş olmadığını ve eksiklerimin çok olduğunu takdir ediyorum. Fakat ne de olsa faydalı olur ümidiyle iki cilt üzere tertiplemiş bulunduğum tarihin birinci cildini, Osman Gaziden Yavuz Sultan Selim'e kadar olan kısmını, Fatih Sultan Mehmed'in kurduğu Enderun Mektebi tarihi nizam ve teşkilatı adını vererek sona erdirmiş bulunuyorum…
******