Emre Arolat - Yapılar/Projeler 1998-2005

Yazar : İhsan Bilgin
İsbn : 9750403401
Yayın Tarihi : 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 229
Ölçü : 24 x 27 cm
Yayınevi : Litertür Yayıncılık
Bahsi Geçen : Emre Arolat

Emre Arolat'ın 15 yıllık kısa mesleki yaşamı, içine birkaç kırılma noktasını sığdırması bakımından ilgiye ve kayda değer gözüküyor. Bu arayışın. devingenliğin kaynağını nerede aramalı? İçeride. Arolat'ın iç dünyasında mı? Yoksa dışarıda. içinde bulunduğu ortamda mı? Bu konum ve pozisyon değişimleri bir savrulmaya mı işaret etmektedirler. yoksa izi sürülebilir bir hikayeleri var mıdır? Bu kısa eleştirel denemede yanıtlarını arayacağım sorular bunlar olacak. Son 7 yılın içine sıkışmış projelerin içinden. söz konusu kırılmaları temsil ettiğini düşündüğüm işleri okuyarak süreceğim soruların izlerini. Böylelikle. Emre Arolat'ın bir arayış ve değişim süreci içinde olduğu yönündeki iddiamı da testten geçirmiş olacağım. Arayış Önce İTKİB Dış Ticaret Kompleksi (bkz. s. 34-41): E5 karayolunun havaalanı kavşağında dikkati çeken iri bir kompleks. Dikkati üzerinde toplamasını iriliği kadar. üzerinde bulunduğu hatla belirgin bir karşıtlık içine girmesine de borçlu. E5 koridoru üzerindeki ele avuca sığmaz kaotik boşlukların ve dolulukların içinden geçtikten sonra çıkıyor karşımıza. O bulanık peyzaja alışmış algı kalıbımızı yırtan bir keskinlik olarak giriyor bakış açımıza. Etrafını hiç umursamayan. kendi dünyasını kurmaya kararlı bir disiplinin ürünü olduğunu anlamak için ne uzman ne de mimar olmaya gerek var. Sıradan bir bakış bile farklı bir yapı üretme pratiğinin ürünü olduğunu seçebilir. Daha da ötesi. ardında bir mimarın inisiyatifinin bulunduğunu. Birbirine yanaşmış. tekrarlanan. eş büyüklükte üç kare prizma; ortadaki daha yüksek. Okunaklı bir kabuk grameri izlenimi veriyor ilk bakışta. Hemen göze çarpan iki unsur bulunuyor kabuğa damgasını vuran: Beyaz renk ve yatay bantlar...
******