Elli Yıl

Yazar : Hakkı Tarık Us
Yayın Tarihi : 1943
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 101
Ölçü : 35,5 x 24,5 cm
Bahsi Geçen : Ahmet Reşit Rey, Cemil Said Dikel, M. Efdalüddin Tekiner, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Tevfik Amir Kocamaz

Türk Basın Birliği İstanbul bölgesi reisi Hakkı Tarık Us'un aklına bir gün hoş bir fikir gelir: 16 Mart 1942 tarihi itibarıyla imzaları Türk basınında elli yıldır görünen ilim, sanat ve edebiyat adamları için muhteşem bir jübile düzenleyecektir. Basının da desteğini arkasına alarak harekete geçer ve henüz hayatta bulunan elli yıllık 59 kalem erbabı tespit eder. Aralarında kimler yoktur ki: İbnülemin Mahmud Kemal İnal, İsmail Fenni Ertuğrul, Mustafa Asım Yörük, Ebubekir Hâzım Tepeyran, Ahmed İhsan Tokgöz, Ömer Ferid Kam, Mehmed Ali Ayni, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halid Ziya Uşaklıgil, Veled İzbudak, Rıza Tevfik, Hüseyin Cahit Yalçın… Jübilesi yapılacak iki de kadın vardır: Abdülhak Hâmid'in kız kardeşi şair Abdülhak Mihrünnisa Tarhan ve 1890 yılında Ahvâl-ı Âlem adlı bir romanı yayımlanan Behice Ziya Kollar. Derken büyük gün gelir çatar: 6 Şubat 1943. Hazırlıklar sürerken ölenler ve davete icabet edemeyecek kadar hasta olanlar dışında, bütün elli yıllıklar saat 14.00'ten itibaren Eminönü Halkevi'ne gelmeye başlarlar. Burada bir sinema kamerasıyla tek tek görüntüleri alınıp sesleri kaydedilir. Çekimler bittikten sonra konferans salonuna geçilir; burada da fotoğrafları çekilen elli yıllıklar, otomobillerle İstanbul Üniversitesi Konferans Salonu'na götürülürler. Salon hıncahınç doludur. Tören, saat 16.00'da Maarif Vekili Hasan Âli Yücel'in nutkuyla açılır. Nutku büyük bir ilgiyle dinlenen karizmatik Maarif Vekili, kitap ve kalemin medeniyetin zaruri vasıtaları arasında yer aldığını ve ileri cemiyetlerde okuyup yazmanın artık yiyip içme gibi tabii ihtiyaçlardan biri haline geldiğini belirttikten sonra şunları söyler: "Bu bakımdan elli yıl öncemizi düşünürsek, bize yazılarıyla okumak ve düşünmek melekelerini kazandırmaya çalışanlara nasıl minnettar olmamız gerektiği kolayca aydınlanır. Onun için bugün sevgilerimizle kuşattığımız, şükranlı gönüllerimizle sardığımız bu beyaz varlık, yarım asırdan beri gelip geçmiş Türk nesillerinden irfan velinimetlerini temsil etmektedir; tebcil ederim, tebcil ederim…'
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Rıza Tevfik Bölükbaşı Kitapları (2)