Ekonomiye Giriş

Yazar : Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı, Doç. Dr. Erdoğan Soral
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 353
Ölçü : 15,5 x 24 cm

Toplumsal yaşantının ve gelişmenin temelini oluşturan ekonomik yapı ve oluşumları yeterince kavramadan sosyal bilimleri anlamak olanaksızdır. Çağdaş toplumların siyasal, hukuksal ve kültürel tüm sorunlarının kökeninde kuşkusuz ekonomik çözümlemelere yönelik gereksinmeler vardır. Bu nedenle çağın insanı, sosyal yaşantının tüm alanlarında kendi gerçek düşüncesini ve yaşam felsefesini dayandıracağı inanç sistemini oluşturabilmek için, ekonomi bilgisinin yol gösterici niteliğinden yararlanmak zorundadır. Fanatik ezbercilikten ve kör inançlardan kaçarak, gerçeğe ve doğruya bilimsel yaklaşımlarla ulaşmak isteyenlerin başka seçeneği yoktur. Doğal olarak ekonomik gelişmişliğin düzeyini de belirleyen, toplumun ekonomik bilinçlenmedeki başarısıdır. Ülkemizde de ekonomik bilinçlenme hızla güçlenmektedir. Ancak, pek çok az gelişmiş ülkede olduğu gibi, toplumumuza da bunalımlara iten, henüz bu bilinçlenmenin yeterli yaygınlığa kavuşamamış olmasıdır. Bu kitap, toplumumuzda gelişmekte olan ekonomik bilinçlenmeye teknik düzeyde basit bir katkı da bulunabilmek ve ekonomik konulara ilgi duyanlara yardımcı olabilmek amacı ile yazılmıştır. Yazarları özellikle orta düzeyde ve giriş niteliğinde bilgilerin aktarılması için çaba göstermişler, ancak belli konularda daha ileri düzeydeki gereksinmelere yardımcı olabilecek açıklamalar ve ekler yapmakla yetinmişlerdir. Böylece meraklı okuyucunun ileri düzeydeki kitaplara kolayca geçebilmesi amaçlanmıştır. Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Temel ekonomik kavramların verildiği Giriş Bölümü ile mikro analizi kapsayan İkinci Bölüm Doç. Dr. Erdoğan SORAL, makro analizi içeren Üçüncü Bölüm ise Prof. Dr. Onur KUMBARACIBAŞI tarafından yazılmıştır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Erdoğan Soral Kitapları (2)