Ekmel Derya

1925 yılında İstanbul'da doğan Prof. Dr. A. Ekmel Derya, 1944 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de mimarlık tahsili yaptı. 1952 yılında University of California, Berkeley'den B. Arch. derecesi; 1953 yılında da Oklahoma A. and MIT'den Master of Architecture Professional derecesine hak kazandı. Derya, 1953-54 yıllarında Philadelphia'da R.T. Addis Mimarlık Bürosu'nda ortak olarak çalıştı; 17 binanın projesini ve inşaat kontrolörlüğünü yaptı. 1955 yılında, yedek subaylık görevini yaparken, Erzurum Subay Lojmanları inşaatında çalıştı ve NATO Radyolink binalarının planlamasını yaptı. 1956 yılında Bayındırlık Bakanlığı'nda çalışırken, aynı yıl ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeliğine atandı. Ekmel Derya, 1956 yılında ODTÜ kuruluş çalışmalarına katıldı, 1957 yılında Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı. 1958 yılında Yapı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevlendirildi ve stabilize toprak yapılar üzerinde araştırmalar yaptı. 1959 yılında Radyo Evleri sınırlı yarışmasında birincilik ödülü aldı. 1960 yılında ODTÜ'de yardımcı profesör oldu ve 1960-61 yıları arasında Mimarlık Fakültesi Dekanlık Komitesi Başkanlığı, 1963-65 yılları arasında UNESCO bursu ile İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Finlandiya'da Şehircilik ve Konut Planlaması konularında araştırmalar yaptı. 1969-70 yıllarında tekrar Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. 1971 yılında ODTÜ Keban ve Aşağı Fırat Tarihi Eserlerini Kurtarma ve Değerlendirme Araştırma Merkezi (TEKDAM) Müdürlüğü'ne atandı. 1973 yılında doçent, 1982 yılında da profesör oldu. 1956 yılından beri ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevini yapmakta iken, 1982 yılında YÖK tarafından Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na atandı ve 1985 yılında kendi isteği ile emekli olarak İstanbul'a yerleşti. Yerli ve yabancı birçok bilimsel toplantıya katılmış olan Derya'nın Türkçe ve İngilizce dilinde yayınları bulunuyor. Prof. Dr. A. Ekmel Derya 22 Temmuz 2003'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Housing Policy in Western Europe and its Implementation (1973), Kerpiç ve Depreme Dayanıklı Malzemeler, Stabilize Toprağın Yapı gereci Olarak Kullanılması İçin Deneyler