Edip Yeğiner

Edip Yeğiner 21 Haziran 1921'de İzmit'te doğdu. 1928-1940 yılları arasında ilk, orta ve liseyi Galatasaray Lisesi'nde okudu. Liseden sonra 1945 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Dış ticaret konusunda ihtisas yaptı. 1946 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. 1949 yılında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'na geçerek, Dış Ticaret dairesinde Raportör olarak memuriyet yaptı. Daha sonra sırasıyla Müşavir, Seksiyon Amiri, Dış Ticaret Dairesi Başkan Yardımcısı, Dış Ticaret İthalat Genel Müdür Yardımcısı ve İthalat Genel Müdürü olarak toplam 36 yıl görev yaptı. Bu dönem içinde dış ülkelerde Floransa, Madrid, Atina, Bonn ve Paris Büyükelçilikleri nezdinde sırasıyla Ticaret Ataşe yardımcılığı, Ticaret Ataşe ve Müşavirliği, Baş Müşavirliği görevlerinde bulundu. Milletlerarası Fuarlar, Ticari Anlaşmalar ve NATO'nun Ekonomi ve İaşe Komitelerinde Türkiye'yi temsilen görevlendirildi ve çalışmalar yaptı. 1982 yılında emekli olduktan sonra 6 yıl Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyeliklerinde bulundu. Türkiye Şeker Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2 yıl, Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2 yıl görev yaptı. Çalışma hayatı boyunca birçok takdirname ve ödül aldı. Bunlardan 1964 yılında verilen iki takdirnameyi ve 13 Aralık 1992 tarihinde T.C.Başbakanlığı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen Hizmet Şeref Kartı'nı sayabiliriz.
Edip Yeğiner 31 Ekim 2013 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Dünyada Atatürk Sevgisi (1987), Cumhuriyetin Kuruluş Anısı (1919-1938)

Oktay Aras Kitaplığındaki Edip Yeğiner kitapları (2)