Edip Çelik

Prof. Dr. Edip Çelik 9 Kasım 1921 tarihinde Samsun'da doğdu. 1942 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Mezun olduktan sonra aynı fakülteye öğretim görevlisi olarak girdi (1948). 1952 yılında doktor, 1954 yılında doçent ve 1963 yılında profesör oldu. Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Edip Çelik'in basılmış kitaplarının dışında, hukuk, uluslararası ilişkiler ve anayasa konularında dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri vardır.
Prof. Gr. Edip Çelik 15 Mayıs 2002 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Milletlerarası Hukuk (1962), 100 Soruda Türkiye'nin Dış Politikan Tarihi (1969), La Formation Des Traités en Droit International et en Droit Turc (1971), Diplomatik Melce