Edep Yâ Hu

Yazar : Münevver Ayaşlı
İsbn : 9786050814187
Yayın Tarihi : Şubat, 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 239
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Timaş Yayınları

Edep Yâ Hû, Münevver Ayaşlı’nm ilk defa 1984’te cep boy olarak neşredilen, küçük hacmine geniş bir muhteva sığdırabilmiş kitabıdır. Eser, Osmanlı sarayındaki birçok âdet ve merasimler (Cuma selâmlığı, dinî bayramlar, cülûs törenleri, düğün ve sünnet merasimleri gibi), sarayda ve haremde yaşananlar (Sultan Abdülhamid’in tahta çıkışı, Sultan Mehmed Reşad’ın mizacı ve Sultan Abdülhamid’le münasebetleriyle ilgili aktarımlar, saray sofraları ve ikramları, sarayda üç aylar, Osmanlıda kiler, Türk mutfağı ve Ramazan sofralarıyla ilgili unutulmaya yüz tutmuş teferruatlar gibi), nükteler ve devrin önemli isimlerine dair hikâyelerden oluşan metinlerin bir araya getirilmesinden meydana gelir. Edep Yâ Hû kitabımızın birinci bölümü, bu eserin gözden geçirilerek yeniden basılmasından oluşuyor.
İstanbullu nezaketini yazılarında bazen sivrilen nükteli diliyle birleştiren Münevver Ayaşlı’nm gazetecilik serüveni eşinin ölümünden sonra başlar. Gazetedeki köşesinde aktüel olaylardan tarihe, edebiyattan sanata, turizmden şehirciliğe, portre yazılarından dinî ve tasavvufî meselelere uzanan geniş bir yelpazede kalem oynatır. Daha önce yazarın “portre” yazılarından derlenen Haminne’nin Suret Aynası’m okurla buluşturmuştuk. Şimdi ise yazarın Edep Yâ Hû kitabını tamamlayacak tarzda dinî ve tasavvufî yazılarından oluşan bir demeti, kitabımızın ikinci bölümünde,

******Münevver Ayaşlı