Edebiyatçılar Geçiyor

Yazar : Halit Fahri Ozansoy
Yayın Tarihi : 1967
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 318
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Türkiye Yayınevi

ESKİ EDEBİYAT GECELERİ Meğer ne kadar edebiyatı seviyormuşuz! Bundan sonra kitapçılar, iki elleri böğürlerinde, kitap satılmıyor diye ne kadar hayıflansalar artık inanmayacağım. Anlaşılan şairlerin şiir mecmualarını ve romancıların romanlarını satın alıp bağırlarına basan bilgi ve sanat aşığı Yed-i Gaipler var! Bu görünmeyen eller herhalde edebiyatı da, edebi mahsulleri de koruyorlar! Zaten öyle olmasa idi, 1938 de Edebiyat Fakültesi gençlerinin ve profesörlerinin Beyoğlu'nda bir tiyatroda tertip etmiş oldukları edebiyat gecesi on yedisinden altmış yedisine kadar sanat mefhumu bir kalabalıkla hıncahınç dolup uğuldamazdı! Nasıl ki bu uğultunun akisleri uzun zaman gazete ve mecmua sütunlarından da taşmıştı. Hakikaten ne idi o, Halk Edebiyatını yücelten, Divan Edebiyatını ise ne zamandır inliye inliye süründüğü taşlı, topraklı viran eden yedi kat arş-ı alaya kaldırıp sivrilten hitabeler! ... Ne idi o, Yunus Emre, Karaca Oğlan, Köroğlu kıyafet ve makyajlarıyla okunan şiirler! ... Kavuklu bir türbe sandukası başında dertli dertli gazellerini hıçkıran Fuzuli!... Namık Kemalle Recaizade'nin kılıkları ve çığlıkları!.. Her ne ise, bir kere bu adım atıldı ya, artık arkası şafak gibi sökün edeceğe benziyor. Nasıl ki sökün etti bile... İşte o zaman bu zamandır, Halkevinde kutlanan muhtelif edebiyat geceleri... Bu meyanda bilhassa Halit Ziya Gecesi... Eh, artık, ediplerin kıymeti bilinmiyor diye yanıp yakılmayalım. Hele daha fazla bir teessürle kitap satılmıyor, edebi eser alanların adedi Beyoğlu sinemalarının kapıcı, biletçi ve ilancı adedini bile geçmiyor diye hiç üzülmeyelim. Edebiyatın gündüzünden hayır görmedikse ne ziyanı var? Değil mi ki, gecesinden ve hele böyle ışıklı gecelerinden gözlerimiz kamaşacak!..
******