Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi Cilt 1

Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 672
Ölçü : 20,5 x 28 cm
Yayınevi : Yapı Endüstri Merkezi Yayınları

ECZACIBAŞI TOPLULUĞU'nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, "Yaşamın anlamı, her şeyden çok sanat yoluyla kavranabilir... Sanat, bir yaratıcılık ve özgürlük duygusudur" diyordu. Türkiye'nin özellikle kültür, sanat, eğitim ve bilimsel araştırma gereksinimlerine katkılarda bulunmak amacıyla 1978 yılında kurulan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nın ilk girişimlerinden birisi de, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi'nin hazırlıklarına başlamak olmuştu. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, dünyada ve Türkiye'de mimarlık, resim, heykel ve çeşitli plastik sanat dallarıyla ilgili tarihsel gelişimi, anlayışları, ülke sanatlarını ve sanatçıları, sanata ilişkin bilgileri, kavramları, terimleri ve çağdaş sanatı topluca okurlarına sunacaktı. On bin yılı aşkın bir geçmişe uzanan Anadolu uygarlıkları da, tarihöncesinden 2000'lere kadar uzanan dönemlerdeki belli başlı yerleşim yöreleri, bölge ve illeri, tarihsel ve güncel özellikleri, sanat alanındaki önde gelen yapıtları ve birikimleriyle Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi'nde geniş bir yer alacaktı. Çağdaş anlayışlarla düzenlenmiş özgün bir "kaynak yapıt" oluşturmak amacıyla, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi için, güzel sanatlar, estetik, sanat tarihi, sanat teorisi ve en geniş çerçevede plastik sanatlar alanlarında uzmanlaşmış yaklaşık 250 araştırmacı, üniversite öğretim üyesi ve yazar elele verdi. Çalışmalara, gerektiğinde yurt dışından yetkin bilim adamları da katkılarda bulundular. On beş yıllık yoğun uğraşların sonunda, üç ciltte 4400 maddenin yer aldığı bir yapıt ortaya çıktı. Yaşama 1993'te veda eden Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, Türkiye'nin sanat ve kültür yaşamına, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi'yle böylece son bir katkıyı daha gerçekleştirmiş bulunuyor…
******