E. Tevfik Ünaydın

Diplomat Erdoğan Tevfik Ünaydın 24 Ocak 1927'de Kadıköy'de (İstanbul) doğdu. 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1951 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra açılan sınavı kazanarak Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğuna tayin edilmek suretiyle diplomasi kariyerine girmiş oldu. 1952'de 3. katipliğe yükseldi. Aynı yıl silah altına alındı. 1954'te yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi ve NATO Dairesinde 3. katiplik görevine döndü. Temmuz 1954'te 2. katipliğe, 1955'de Bonn Büyükelçiliğinde 2. katipliğe, 1959'da Tahran Büyükelçiliğinde ortaelçilik başkatipliğine, 1960'da merkezde NATO Dairesinde Şube Müdürlüğüne, 1962'de Viyana Büyükelçiliğinde ortaelçi müsteşarlığına, 1965'de Gümülcine başkonsolosluğu'na, 1967'de Merkez'de Kıbrıs-Yunanistan Dairesi Genel Müdür Muavinliğine, 1970'de Brüksel Büyükelçiliğinde müsteşarlığa, 1980'de NewYork başkonsolosluğuna getirildi. Eşi Solmaz Ünaydın Japonya Büyükelçisi olarak görev yaptı. Tevfik Ünaydın 30 Ocak 2012'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Armenian Allegations An Assesment (Güner Öztek, Kamuran Gürün ile -2001)