Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye

Yazar : Ahmet İnsel
İsbn : 9755391215
Yayın Tarihi : Haziran, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 269
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Ayrıntı Yayınları
Bahsi Geçen : Ahmet Faik İnsel

1979 yılında Paris'te başladığım doktora çalışması "Devlet ve İktisadın Kurulması ve Kurumlaşması" konusunu ele alıyordu. İktisadın kendiliğinden oluşan ve gelişen bir alan olmadığı, bir siyasal iradenin sonucu kurulduğu varsayımı Fransa'da yeni yeni tartışılmaya başlıyordu. Karl Polanyi'nin bu konuyu ele alan uzun makalesi "Economic as an Institued Process" Fransızcaya yeni çevrilmişti. Esas kitabı, "Great Transformation" ise İngilizce yayımlanmasının üzerinden otuz yıldan fazla geçmesine rağmen, hala Fransızcaya çevrilememişti. İktisadın toplumdaki yere tartışmaları esas olarak Marksistler, yapısalcılar ve radikal demokratlar arasında iktisadi antropoloji merkezi olarak geçiyordu. Cengiz Akat'la birlikte hazırladığım master tezinin konusu, Maurice Godelier, Calude-Meillasoux. Pierre Phillipe Rey ve Emmanuel Terray gibi ortodoks olmayan yeni kuşak Marksist antropologların geliştirmeye çalıştıkları Marksist iktisadi antropoloji akımının bir ilk değerlendirmesiydi. Üretici güçler kavramının geçerliği ve bu güçlerin gelişim seviyesinin üretim ilişkilerini belirledikleri iddiası, yeni antropoloji akımı tarafından temelden sorgulanıyordu. Bu tartışmalar ışığında, iktisadın son tahlilde mutlak belirleyici olduğu varsayımı, hem tarihi hem coğrafi evrenselliğini anlamlı biçimde kaybediyordu. Âmâ yenilikçi bile olsa, ekonomist dünya görüşünün getirdiği sınırları Marksist gelenek aşamıyordu. Üretici güçler-üretim tarzı ikilisi ve enerjisini bu ikiliden alan tarih felsefesi, görüş ufuklarını sınırlamaya devam ediyordu. Master tezinde benimsediğimiz yorum, tarihin evrensel bir gelişme şeması izlediği, bu nedenle XX. yüzyılda bronz devri çağını yaşayan toplumları ilkel olarak adlandırmanın sadece Avrupa merkezli bir bakış açısından anlamlı olduğuydu...
******