Dünyada ve Türkiye'de Kültür Politikaları

Yazar : Hıfzı Topuz
İsbn : 9754185565
Yayın Tarihi : Ekim, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 86
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Adam Yayınları

Kültür politikaları bir ülkede kültürlerin ve kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için kültürle ilgilenen devlet kuruluşlarının, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, vakıfların, derneklerin, üniversitelerin kültür alanlarında izledikleri politikalara denir. Kültür politikaları otoriter rejimlerde izlenen güdümlü kültür politikaları anlamına gelmez. Onlarınki de bir kültür politikasıdır ama kültür politikası kavramı çok daha geniştir, özgürlükçüdür ve demokratiktir. Kültür politikaları devletin kültürlere yön vermesi ve kültür alanında birtakım yasaklar ve zorunluluklar getirmesi değildir. Bir ülkede kültür bakanlığı olur ya da olmaz, ama kültür politikalarının olması için bakanlığın varlığı hiç de gerekmez. Bakanlık bazen her şeye karışmaya kalkar, itici olur, saygınlığını yitirir. Bazen de sadece bir koordinatör rolü oynar. Kültür koordinasyonu üst düzeyde bir kültür konseyi rolünü de üstlenebilir. Bazı ülkelerde ne kültür bakanlığı vardır, nede kültür konseyi, kültür alanlarında sorumluluğu olan bütün bakanlıklar, kurumlar, örgütler kendi kültür anlayışlarını ve politikalarını bilinçli bilinçsiz uygular ve kültürlere yön vermeye çalışırlar. Etnik toplulukların, azınlıkların, yörelerin, cemaatlerin, tarikatların ve bazı kemikleşmiş derneklerin de kendi kültür politikaları vardır. Kendi türkülerini söyler, oyunlarını oynar, giysilerini giyer, özel yemeklerini yer, törelerine uyar, geleneklerini sürdürür ve geliştirirler. Bu da hiç sözünü etmeden, vurgulamadan onların izlediği birer kültür politikasıdır. Kültür politikası şöyle de tanımlanabilir: Halkın kültürel yaşama katılabilmesi için elverişli koşulların yaratılması. Bunu şöyle de söyleyebiliriz: Toplumda her kişiye yaratıcılığını ortaya koyması ve geliştirmesi için alınan önlemler, kurulan örgütler, sağlanan ekonomik ve sosyal kolaylıklara kültür politikası denir. Böyle olunca da kültür politikaları tüm kişileri ve toplumu ilgilendiren bir konu oluyor. Bütün yaşamı da içine alıyor. Ülkede tüm insanlar, örgütler, kurumlar, kuruluşlar ve devlet bu işe angaje oluyorlar.
******