Dünya Uygarlıkları SÜMER Yazının Mucitleri

Yazar : Ali Narçın
İsbn : 6786054777626
Yayın Tarihi : Nisan, 2016
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 144
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Siyah Beyaz Kitap

Ülkemizin bazı bölgelerinin de içinde bulunduğu eski Mezopotamya coğrafyasında yaşananlar günümüzde hayretler içinde karşılanmakta ve bu nedenle onların kimliklerine ulaşma adına aralıksız bir şekilde kazı ve incelemeler yapılmaktadır. Bölgedeki kazılarla mezar alanları ve harabeler halindeki eski kentlerde bulunan en küçük belge ayrıntılarıyla İncelenmekte ve tarihsel niteliği olan ifadelerde de yeni baştan krallıkların tarihleri ve yaşam şekilleri bir değişim geçirmektedir. Günümüzde mikro cihazlarla ölçümler yapılmakta ve karbon(C/14) testleriyle tarihsel akış yeniden hesaplanmaktadır. Ortaya çıkacak yeni verilerle uygarlığın izlerinde tarihsel değişimler olacaktır.
Mezopotamya bölgesindeki bataklık alanlar kuzey bölgesinden gelen göçlerle hareketlenirken, uzun çabalardan sonra yaşanır hale getirilerek hiç hesapta olmayan kent krallıklarının ortaya çıktığı görülüyordu. Birlik ve beraberlik içinde olan bu göçer aşiretler ve kabileler daha sonra adlarından söz edilecek bir Sümer Krallığı'nın temellerini atmada önemli aktörler şeklinde anılırlar.. Bölge o dönemlerde politize edilmemiş, yalın ve doğal haliyle akla sığmayan yaşam şekillerinin ortaya çıkmasında etkili bir rol oynadı.. Fırat ve Dicle gibi devasa nehirlerin varlığından yararlanan Mezopotamya halkı günümüzde hala tartışılan din ve inançların da mimarları oldular. İnanç adına yaptıkları tapınaklar, zigguratlar, sunaklar o dönemlerde insan denilen canlının kendilerini yaratan bir güce nasıl inandıklarını gözler önüne serer. Bölge ile ilgili yapılan kazı ve incelemelerde binlerce çivi yazılı kil tablet bulunmuştur ve bu tabletlerin çevirilerinde de inanılmaz imgelerle yüklü ifadelerin bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Hala kazılar yapılıyor ve gün geçtikçe de daha farklı tarihler, işlemler ve buluşlar elde ediliyor...

******Ali Narçın