Dünya Kenti İstanbul Sergisi

İsbn : 9757306215
Yayın Tarihi : Kasım, 1996
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 297
Ölçü : 24 x 31 cm
Yayınevi : Yky

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Türkiye'de tarih bilincini geliştirmek için kurulmuş bir sivil toplum kurumudur. Tüm toplumsal olgular gibi tarihsel olguları bilmede de iki yönlü bir biliş söz konusudur. Bilişin bir yönü olguları biçimiyle ve görsel düzlemde bilmek, diğer yönü kavramsal olarak bilmektir. Tarih Vakfı, tarih bilincinin bu iki yönünün de geliştirilmesi çabası içindedir. Ama Türkiye'de tarihin görsel olarak pek de bilinmediğinin farkındadır. Bu nedenle, çalışmalarında sergi düzenlemelerine özel önem vermektedir. Göç sergisi ve insan Hakları sergisiyle başlattığı çalışmalarını, Toplu Konut idaresi'yle birlikte Habitat II Konferansı için düzenlediği Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme ve Dünya Kenti İstanbul sergileriyle yeni bir aşamaya taşımıştır. Tarih Vakfı bu yöndeki çalışmalarını geliştirerek sürdürecektir. Dünya Kenti İstanbul Sergisi'nin kataloğu alışılmadık bir biçimde sergi sonrasında yayımlanıyor. Parasal olanaksızlık nedeniyle kataloğun daha önce değil de şimdi yayımlanması serginin açık kaldığı sürece duyulan bir eksikliği gidermesi bakımından sevindiricidir. Kataloğun sergi sonrasında yayımlanabilmesinin üzerinde durulması gereken iki nedeni var. Birincisi, serginin açık kaldığı sürece sağladığı yüksek kamuoyu desteğidir. Kanımca sergi, bu başarısıyla eksiğini kapamış, kataloğunun yayımlanmasını sağlayarak kendi kendini tamamlamıştır. İkinci neden serginin bir nesne sergisi olmayıp malzemesinin bilgisayar tekniğinden yararlanılarak kolaj halinde üretilmesidir. Her panosu, aktardığı bilginin dışında bir sanat eseri niteliği kazanmıştır. Bir sergi malzemesinin bir katalog haline getirilmesi, yeni baştan çalışma yapılmasını gerektiriyor. İşte bunu gerçekleştiren, serginin küratörü Prof. Dr Afife Batur'a ve çalışma arkadaşlarına, bu kataloğun sergi sonrasında yayımlanması için bizi destekleyip mali olanakları sağlayan Yapı Kredi Bankası'na ve Genel Müdürü Sayın Burhan Karaçam'a teşekkür etmek benim için zevkli bir görevi yerine getirmektir. İlhan TEKELİ - Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
******