Dünya Görüşü

Yazar : Nermi Uygur
Yayın Tarihi : 1963
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 39
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Elif Yayınları

Günümüzün bir olayı öyle kolay kolay gözden kaçacak gibi değil: Yeryüzünün neresinde olursa olsun, düşünmeyi iş edinen ortamlarda, ama yalnız oralarda mı, her çeşitten sanatçılar, gazeteciler, politikacılar, eğitimciler arasında da; meslek çevrelerini bırakın, konuşup söyleşmek için insanların bir araya geldiği düpedüz toplantılarda bile üzerinde en çok durulan sözcüklerden biri, hiç çekinmeden diyebilirim ki, "dünyagörüşü" sözcüğüdür. Düşünür kitap mı yazmış, hangi konuyu işlerse işlesin, bir bakıma dünyagörüşünü koymuştur ortaya. Savunduğu bir şey varsa, bu, temeldeki kendi dünyagörüşüdür. Başka düşünürleri örtük-açık beğenişleri de, onlara çatışları da hep bu dünyagörüşüne dayanır. Sanatçılar: romancılar, ozanlar, oyun-yazarları, ressamlar, besteciler çok kez dünyagörüşleriyle; tek anlamlı bir kılıkta dile getirmemiş de olsalar, dünyagörüşlerine göre belirlenirler. Bir dünyagörüşünden yana olan gazeteci, gerçekten öyleyse, kalkıp o dünyagörüşünün karşısında yer alan bir gazetede yazar mı? Değişik politikacılar, değişik devlet yöneticileri değişik dünyagörüşlerinin yürütücüleridir. Hiçbir eğitimci, yetiştirdiklerini, benimsemediği bir dünyagörüşü uyarınca yetiştirmek istemez. Evlerde kahvelerde, çarşıda pazarda "dünyagörüşü" sözcüğü sık sık dile takılır; zaman zaman içine giriverdiğimiz birçok önemli tartışmalar dönüp dolaşıp bu sözcüğün başlığı altında toplanır. "Bu dünyagörüşü her şeyim benim", "Bu benim dünyagörüşüme uymaz", "Ahmet'le anlaşamıyoruz, çünkü onunkiyle benim dünyagörüşüm taban tabana karşıt", "Mehmet'i nasıl o işin başına getirebiliriz? Daha bir dünyagörüşünden yoksun", "O ulusun dünyagörüşü bize göre değil" , "Savaş mı, - bugün artık yalnızca dünyagörüşüleri arasındaki çatışma savaşa hak verdirebilir" ... Bütün bu tümceler günlük konuşmalarımızın dokusunda yer alır. KONU ÇEVRESİ İşte ben de şimdi böylesine yaygın kullanışlı bir sözcüğü, pek çeşitli yaşama ve konuşma durumlarında eylemlerle söylemeleri yöneten ''dünyagörüşü'' sözcüğünü aydınlatmaya çalışacağım. Tam olmayacak bu aydınlatma. Öyle çok girdisi çıktısı var ki dünyagörüşü sözcüğünün. Güç mü güç düşünme bağlamlarına, birbirinden başka doğrultularda gelişen araştırma alanlarına başvurmayı gerektiriyor.
******