Dünden Bugüne Sinemada 48 Yıl

Yazar : İhsan Gedik
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 174
Ölçü : 21,5 x 30 cm

Lumière kardeşlerin sinemayı icadından sonra bu teknoloji de kısa zamanda yurdumuza geldi. Bu dönemde yapılan sinema aktüalite tarzı ve küçük çapta belgesel niteliği taşıyan filmlerdi ve bunlar yurdumuzda gösterilmeye başlandı. Yurdumuzda sinema ilk defa 1896 yılında ilk defa Osmanlı sarayında gösterime girerken, halk sinemayı ilk kez Galatasaray'daki Sponeck birahanesinde görme şansına erişti. Sinemayı tarihimize göre, Türkiye'ye sinemayı getiren Sigmund Weinberg İstanbul'da faaliyet gösteren bir sinema salonu açmayı tasarladı ve çalışmalarını süratle tamamladı. İstanbul'daki ilk sinema salonu "Pathe" adını alarak devamlı gösteri yapan bir sinema salonu olarak çalışmasını sürdürdü. Gösterimler devam ederken yurdumuzdaki çekim çalışmaları da buna paralel olarak başlamış oldu. Lumière'in çekim ekipleri başta İstanbul olmak üzere, Anadolu'nun birçok yöresinde çekimler yapılmaya başladı. Osmanlı'da film yapımı aşaması ise Weinberg'in başına getirildiği ve murakabesini yaptığı Ordu Sinema Kurumu'nun kurulması ile başlamış oldu. Fuat Uzkınay tarafından sinemamızda Ayastefanos'taki Rus anıtının yıkılması sırasında yapılan çekimler ilk çekim olarak bilinir. Böylece Fuat Uzkınay tarihimizde ilk sinemacımız olarak adının anılmasını sağladı. Sinema dairesi başkanı Weinberg 1916 yılında projelendirdiği ve çekimini başlattığı "Himmet Ağa'nın izdivacı" adlı film yurdumuzda çekilen ilk konulu film olmasına rağmen, her nedense bu filmin çekim zamanı harp yılları olmasından dolayı, filmin çekimi yarım kalmıştır ve bu filmin çekimini de Fuat Uzkınay'ın bitirdiği söylenir. 1917 yılını müteakip, gazetecilikle iştigal eden Sedat Simavi sinemayla ilgilenmiş, "Pençe" ve "Casus" filmlerinin yapılmasına ön ayak olmuştur…
******