Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti

Yazar : Selahittin Özçelik
İsbn : 9751612942
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 271
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

II. Meşrutiyet'in ilanını müteakip (1908) Osmanlı Devleti içinde yüzlerce cemiyet kurulmuş, kulüpler açılmıştır. Bunların bir kısmı kendi istiklallerini kazanmak, Osmanlı Devleti'ni bir an evvel tarihe gömmek arzusunda olan gayr-ı Türk unsurlar tarafından kurulmuş olan zararlı cemiyetlerdir. Türk'e ve Türk Devleti'ne karşı yapılan tecavüzleri bertaraf etmek, Osmanlı Devleti'ni yaşatmak arzu ve emeli ile milliyetperver insanlar tarafından kurulan cemiyet ve kulüpler ise; faydalı cemiyetler olup ikinci kısmı teşkil ederler. İşte; Türk Devleti'ni ve milletini içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak ve eski şan ve şerefini tekrar kazandırmak için kurulan cemiyetlerden birisi, belki de birincisi, "Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti"dir. 19 Temmuz 1909 (6 Temmuz 1325) da kurulan Donanma Cemiyeti'nin kuruluş maksadı, devleti ve özellikle donanmayı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak ve kuvvetlendirmektir. Donanma Cemiyeti'ni araştırma konusu olarak seçmemizin sebebi; Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü deposunda bulunan on binlerce vesikayı yok olmaktan kurtarmak, ilim camiasını bu vesikalardan haberdar etmek, Türk Devleti ve Türklüğe hizmet etmiş Donanma Cemiyeti'ni araştırıp gözler önüne sermektir. Bu maksatla ilk önce yüzlerce vesika gözden geçirilerek tasnif edilmiştir. "Kaynaklar" kısmında anlattığımız gibi, bu çalışmamız bir buçuk sene kadar devam etti. Tasnif edemediğimiz çok sayıda vesika da gözden geçirilmiştir. Bu itibarla çalışmamız her satırı ile vesikaya dayanmakta ve orijinal olmak iddiasındadır. Bu çalışma, önce Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Doktora tezi olarak hazırlanmış, daha sonra yayınlanan araştırmalar gözden geçirilerek bazı ilaveler yapılmıştır. II. Meşrutiyet öncesi Osmanlı Donanmasının içinde bulunduğu durumu ve Donanma Cemiyeti'nin kuruluşunu hazırlayan sebepleri anlattığımız "Giriş" bölümünden sonra, cemiyetin kuruluşu ve teşkilatlanışı "Birinci Bölüm" de, yurt içinde ve dışında yüzlerce şubesi olan cemiyetin faaliyetleri ise "İkinci Bölüm" de anlatılmaya çalışılmıştır...
******