Doğu'nun Devleti Batı'nın Cumhuriyeti

Yazar : Mehmet Ali Kılıçbay
İsbn : 9755333223
Yayın Tarihi : Temmuz, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 320
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İmge Kitabevi

Doğu'ya ve Batı'ya dair olan bu kitabın ilk yayınlanışından bu yana sekiz yıl geçti. Bu süre içinde gerek dünyada, gerek Türkiye'de olaysal düzlemde çok şeyler değişti. Bu dünyanın "ulu"larından bazıları öldü, dünyaya hiçbir şey olmadı, yeni "ulu"lar geldi. Borsalar çöktü/yükseldi, servetler kazanıldı/kaybedildi. Nobeller verildi, yeni şampiyonlar için sokaklarda ateş edildi. Güzellik kraliçeleri mutluluktan ağladılar. Baş bağlama ile özgürlük arasında postmodern korelasyonlar kuruldu ve daha milyonlarca değişiklik oldu, ama makro-tarihsel düzlemdeki zemin kaymaları çok düşük ölçekte kaldı. Zaten tarih yavaş ilerler. Olayların çılgınca çeşitliliği ve bireysel öykülerin kahredici sonluluğu tarihin hızlı olduğu yanılsamasını yaratsa da, değişme aslında son derece yavaş bir süreçtir, ancak geriye çekilip bakıldığında fark edilir, hem de çok geriye. Türkiye Doğu-Batı sorunsalını, bu kitabın ilk çıktığı tarihteki kadar yoğun yaşıyor. Değişen bir şey yok. Taraflar aynı bilinçsizliği aynı bilenmişlik içinde sürdürüyorlar. Devlet uğruna kurşun sıkanların ancak mafya üretebileceklerinin bilgisini üretmekte ayak direyen bu ülke, çözüm üretmekte de ayak diriyor. Kaos sürüyor, tartışma ihtiyacı aynı, bu durumda bu kitabı bazı eklemelerle birlikte bir kez daha yayınlamanın herhalde yararı var. Bu ülkenin ciddi şeyleri de tartışabileceği umudunu hala taşıyorum. Mehmet Ali Kılıçbay Ocak 2001
******