Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Haşim

Yazar :
Yayın Tarihi : 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 196
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Sayın Başkan, Değerli Konuklar Son yüzyıl edebiyatımızda "Saf Şiirin Temsilcisi" olarak kabul edilen Ahmet Haşim'i Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezimizce hazırlanan bu mütevazı törenle anıyor ve öncelikle hepinize anma günümüze hoş geldiniz, diyoruz. Ahmet Haşim, ilk şiirlerini edebiyatımızın Servet-i Fünun döneminde yazmış, bu devri izleyen dönemde Fecr-i Ati grubunun müstesna bir şairi olarak ismi yayılmaya başlamıştır. Asıl şöhretini ve edebi şahsiyetini Milli Mücadele yıllarında yani 1921-1922'de Yahya Kemal'in yönetiminde yayınlanan Dergâh mecmuasında çıkan, nesir ve şiirleriyle kazanmıştır. İşte bundan sonra yıllarca Ahmet Haşim adı, Yahya Kemal ismiyle birlikte halis şiirin temsilcisi ve müdafaacıları olarak anılmış, birbirine pek de benzemeyen, birçok bakımdan şahsiyetleri birbirinin zıddı olan bu iki şair-yazardan birinin adı anılınca, hemen diğeri hatırlanmıştır. Nitekim 1984 yılı sonlarında bu kürsüde Yahya Kemal yâd edilirken arkasından akla Ahmet Haşim'in anılması gelmiştir. İki şair-yazar arasındaki karşıtlık burada da ortaya çıkmış, Yahya Kemal'in doğumu, günü gününe bilinirken Ahmet Haşim'in Hicri l30l'de (M. 1883-1884), 1885, 1886 yıllarında, hatta 1889'da doğduğunu ileri süren kayıtlarla karşılaşılmıştır. Geçen yıllar boyu Yahya Kemal'in şöhreti hatta artarak sürdürülürken, Ahmet Haşim denilebilir ki unutulmaya başlamıştır. Hâlbuki onun boş ve kimsesiz "Yolları"ından sessiz ve yalnız bir hayal beldesine giden nice kuşaklar yetişti, onun Piyale'sinin esrarlı tadına zevkle alışmış şiir-severler, hatıralarıyla onun "Merdiven" inden ağır ağır çıkan nice gençler, Göl Saatleri'nin sırlarla dolu mısralarında acı ve ıstıraplarını dinlendirdiler. Nice Ahmet Haşim sever onun "Göl Kuşları"nı dinleyerek erişilmez "O Belde"sinde hayalen yaşadılar.
******