Doğumunun 100. Yıldönümünde Ahmet Kutsi Tecer

Yazar : H. Rıdvan Çongur
Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 279
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı
Bahsi Geçen : Ahmet Kutsi Tecer

Ahmet Kutsi Tecer, XX. Yüzyılın ilk yıllarında doğan, 1967 yılında ölümüne kadar bütün ömrünü memleketine ve yüce milletine adayan tam bir Anadolu çocuğudur. O, çocukluğa adım atarken Balkan ve I. Dünya Savaşı'nın kara günlerine, vatan topraklarının işgaline tanık oldu. İlk ve orta öğrenimini çok zor şartlar altında, bu yıllarda tamamladı. Milli Mücadele günlerinde tek bir yürek halinde birleşip düşmana hak ettiği cevabı verdiğimizde o, bir üniversite öğrencisiydi. Büyük zafer ve Cumhuriyet'in ilanından sonra, başarılı öğrenciler arasında yer alan Tecer'in Avrupa'ya öğrenime gönderilirken ve Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde geçen yıllar içerisinde de yüreğinde tek sevda vardı: Vatanı ve milleti... Milli duygularla dopdolu olduğu o günlerde, "Anadolu'yu başının üstünde bir bulut gibi hisseden" gençlerden biri de oydu. Onun için tam bir Anadolu çocuğudur sözünü bilerek söyledik. Büyük insanı yakından tanıma imkânı bulan dostlarından biri Bedrettin Tuncel'dir. Tuncel, Anadolu toprağının ona ilham ettiği duygularla bütün ruhunu sardığını söyler ve sözlerine şu cümleleri ekler: "Kuvvetli bir realite duygusuyla hiç bir çürük fikre, dışta, görünüşte kalan özentilere takılıp kalmamıştı. Fikir adamı ve yazar olarak hiç şaşmadan daima özgün kalmış, "angaje" değil, "degaje" görüşleri benimsemiş, gürültüye pabuç bırakmamıştır." Ahmet Kutsi Tecer'in kişiliğini en açık biçimde ortaya koyan bir değerlendirmedir bu. O, tam bir Anadolu insanı olmanın yanı sıra, Atatürk'ün başlattığı inkılap hareketine gönülden inanmış bir Türk aydını, örnek bir eğitimci, yazar, şair ve bir kültür adamıdır. Türk olmanın ve Türk dilini kullanmanın gururuna sahip edebiyatçılarımız arasında başta yer alır. Kısaca belirtmek gerekirse, şiirimizin, XX. Yüzyıl edebiyatımızın büyük bir kalem eridir o. Doğumunun 100. Yıldönümünde ölümsüzlükle kucaklaşan bu büyük insanın ruhu önünde saygıyla, minnetle eğiliyoruz. M. İstemihan Talay Kültür Bakanı
******