Doç. Dr. Cem Sar'a Armağan

Yazar : Kolektif
Yayın Tarihi : Eylül, 1972
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 1060
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
Bahsi Geçen : Lütfü Duran, Seha L. Meray, Yılmaz Altuğ

En verimli çağında, 12 Temmuz 1971 günü yitirdiğimiz; Fakültemizin değerli Doçentlerinden Dr. Cem SAR, 21 Ağustos 1933 günü, İstanbul'da doğmuştur. Cem SAR, lise öğrenimini İstanbul'da Robert College'de yaptıktan sonra, Hukuk öğrenimi için Paris'e gitmiştir. Paris Üniversitesi Hukuk ve İktisat Bilimleri Fakültesi'nde Lisans öğrenimini 1955-1959 yılları arasında tamamlayarak, 1959-1962 yıllarında aynı Fakülte'de doktora programına katılmıştır. Cem SAR, Le Financement des activités de l'O.N.U. başlıklı tezini, Prof. C. A. Colliard, Prof. P. Reuter ve Prof. R. Pinto'dan kurulu jüri önünde savunmuş, "Trés bien" derecesiyle, Hukuk Doktoru (Doctorat d'Etat) unvanını almıştır. Dr. Cem SAR'ın bu tezi, ayrıca, Georges Scelle Ödülü'nü de kazanmıştır. Prof. Colliard, Dr. SAR'a, ödül kazandığım bildirdiği 25 Haziran 1963 günlü mektubunda, şöyle demekteydi: "Bugün Paris Hukuk Fakültesi, tezinizi, bir ödül verilecek değerde bulmuştur. Bundan sonsuz mutluluklar duymakta ve sizi candan kutlamaktayım. Bu Ödül ilk kez verilmektedir ve bunun size verilmiş olmasını düşündükçe çok duygulanmaktayım; çünkü bu Ödül, benim de hocam olmuş, büyük uluslararası hukukçusu Georges Scelle'in anısına, eşinin koyduğu bir ödüldür... Kitabınızın kapağına bu çok yüksek değerlendirme nişanını koymanızı dilerim." Paris Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi'nin, 1962-1963 ders yılı "Dağıtılan Ödüller" başlıklı kitabında da (sayfa 22) şöyle denilmekteydi: "Bay Cem SAR'ın "Le financement des activités de l'O.N.U." konulu tezi, Fransız dilinde, bu konuyu tümüyle ele alan ilk incelemedir. Çok güçlü bir biçimde kurulmuş, sağlam bir belgelemeye dayanan ve çok ayrıntılı bir bibliyografya ile tamamlanan bu tez, en üstün düzeyde bir çalışma olarak ortaya çıkmakta ve uluslararası maliye hukuku alanına, klasik olabilecek değerde bir katkı getirmektedir. Bay Cem SAR, Georges Scelle Ödülü'nü kazanmıştır."
******