Divan-i Sultan Hüseyn Mirza Baykara "Hüseyni"

Yazar : İsmail Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1946
Dil : Türkçe
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz Dil ve Edebiyat zümresi, Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk sanatı tarihini ilgilendiren manzum ve mensur eserleri, edebi, ilmi, bedii ve tarihi değerlerine göre, ya faksimile olarak yahut da transkripsiyonlarını veya edisyon kritiklerini yaparak, çoğaltmaya karar vermiş bulunuyor. Bunun için de başlıca üç önemli sebep görmektedir: 1. Bu değerli ve eşsiz eserleri çoğaltarak, yok olmak tehlikesinden korumak; 2. İlgili olan bilginlere bu eserleri tanıtmak; 3. Fakülteye devam eden ve ilmi incelemeler yapacak olan gençlere mevsuk belgeler sağlamak. Bu suretle Fakülte kütüphanesi dil, edebiyat ve sanat tarihi yönünden değerli eserlerle zenginleştirilmiş olacaktır. Bugün, ilmi ve edebi araştırmalar için, seminerlerde ve enstitülerde okuyuculara verilecek orijinal metin ve tarihi belge namına, hemen hemen, hiç bir şey bulunmamaktadır. Dün, her nedense, bugünü hiç de düşünmeğe lüzum görmemiştir; çalışmalarımızın bu temelli yönü bomboş bırakılmıştır. Bunun içindir ki, bugünkü uğraşmalarımızın başlıca hedefi, bu çok derin olan gediği, mümkün olduğu kadar az bir zamanda kapamaktır. Fakülteye devam edenleri, dil, edebiyat, sanat ve tarih belgeleriyle karşı karşıya bulundurmak zorundayız. Ellerini alınca istediklerini ve aradıkları vesikaları ele geçiremedikçe, ilmi ve metotlu bir inceleme işine girişmeleri mümkün olamaz. İşte bu sıkıştırıcı ihtiyacı, sistemli ve esaslı bir şekilde karşılamak azmindeyiz. Şimdilik bu önemli işe, Yusufi Meddah'ın 770 'de yazmış olduğu "Varaka ve Gülşah" adlı mesnevisini yayınlamakla başladık...
******