Diskotek Kılavuzu

Yazar : Halil Bedi Yönetken
Yayın Tarihi : 1948
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 70
Ölçü : 12 x 18,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Basımevi
Bahsi Geçen : Halil Bedii Yönetken

Plak, bugün müzik eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Birçok okullar ve aileler ciddi sanat değeri taşıyan plaklar edinmekte ve bunlardan diskotekler meydana getirmektedirler. Plaklardaki sanat eserlerinden alınan zevk ve fikrin, bu eserlerin şekil, bünye, muhteva ve bestecileri hakkında önceden alınmış bilgi nispetinde artacağı şüphesizdir. "Diskotek Kılavuzu" adını taşıyan bu küçük kitap, plak dinlemede bu bakımdan gerekli bilgiyi, az nispette de olsa, sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın "Sözlük" kısmında başlıca müzik terim ve şekilleri anlatılmış, "Çizelge" sinde, besteciler, mensup oldukları devir ve okullar içinde gösterilmiştir, ayrıca bazı seçme saz müziği eserleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Kitapta, vokal müzikten daha çok izaha ihtiyaç gösteren enstrümantal müziğin Süit, Füg, Sonat, Oda müziği, Senfoni, Konçerto, Varyasyon, Fantezi, Uvertür, Senfonik şiir, Bale gibi şekillerine ait çeşitli örnekler verilmeye ve bu örneklerle plak dinleyicisinde saz müziğinin sırf ve tasviri şekilleri hakkında umumi fikirler yaratılmaya çalışılmıştır.
******