Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in Konuşmaları, Demeçleri ve Basına Verdiği Mülakatlar

Yazar :
Yayın Tarihi : 1983
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 419
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Dışişleri Bakanlığı
Bahsi Geçen : İlter Türkmen

Sayın Başkan, Danışma Meclisi'nin değerli üyeleri, Bakanlığımız fiilen 982 memurun çalıştığı Merkez örgütü ve toplam 1124 memurun görevli bulunduğu 126 Dış Temsilciliğimizden oluşmaktadır. Dış Temsilciliklerimizde görevli memur sayısı hakkında gerçeğe en uygun şekilde bir fikir vermek amacıyla şu hususları belirtmek isterim: Malumları olduğu üzere, halen Avrupa'da yaşayan 2 milyon vatandaşımızdan 1.595.486'sı Federal Almanya'da yerleşmiş bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımıza Konsolosluk hizmetlerini sağlamak üzere anılan ülkede, bugün, biri henüz açılış hazırlıkları içinde bulunan 13 Başkonsolosluk vardır. Başkonsolosluklarımızda hizmet götürülen her 100.000 vatandaş için ortalama 6-7 memur bulunmaktadır. Bu rakam diğer işçi gönderen ülke Konsolosluklarındaki memur sayısından çok düşüktür. 1982 Mali Yılı Bakanlığımız bütçesi cari, yatırım ve transfer harcamaları şeklinde toplam 17.246.652.000 Türk Lirası olarak hazırlanmış, ancak Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile yapılan müzakereler sonunda 12.140.155.000 Türk Lirası olarak bağlanmıştır. Ancak, Bütçe plan Komisyonundaki müzakereler sırasında yapılan 200 Milyonluk kesinti sonucu, bütçemiz huzurunuza 11.940.155.000 Türk Lirası olarak sunulmaktadır. Bütçemizin Genel Bütçe içerisindeki oranı binde 6,8 olup, Bakanlığımız, Genel Bütçedeki 37 kuruluş arasında ödenek sırasında 16'ncı gelmektedir. Bakanlığımız bütçesine konan ödeneklerin incelenmesinde şu hususların daima gözönünde bulundurulması büyük önem ve zaruret arzetmektedir. 1. Bakanlığımız, bütçesinde yer alan harcamaların % 75'ini yabancı para ile yapmak durumunda olan bir kuruluştur. 2. Bu nedenle, Bakanlığımız, giderleri yönünden, kur değişikliklerinden en fazla etkilenen kurumlar arasında yer almaktadır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki İlter Türkmen Kitapları (1)