Dişi Örümcek

Yazar : Refik Halid Karay
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 304
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Çağlayan Yayınevi
Bahsi Geçen : Refik Halit Karay

Konsolosluğun ön bahçesindeki hurmalar birkaç günden beri güneşe rastlayınca göbeklerinde saklı çekirdekleri belli eden bir akide şeffaflığı aldıklarına göre olgunlaşmışlardı. Konsolos Bahtiyar Bey, uçakla gelen şifreli evrakı masasına getiren viskonsolosa: - Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse. Durdu; ilave etti: - Ama ben burada iken gelsin de ağaca nasıl çıktığını göreyim; hatıratıma yazacağım. Herhalde seyredilmeğe layık bir cambazlık olacak bu! - Öyledir, efendim. Elinde, orta yerine keçe parçası eklenmiş bir ip vardır; oraya oturur; bunu ağaca dolar, uçlarını bağlar, kollarıyla gövdeye sarılır; ipi çember gibi ağacın tırtıllı boğmaklarına ata ata yukarıya çıkar. Ağzında taşıdığı bıçakla hevenkleri keser ve yine öylece, basamak basamak aşağıya iner. - Hurmalar lezzetli midir bari?' - Eh, Irak ve Mısır hurmalarına benzemez; onlar kadar ballı değildir ama taze iken kokuları da, taamları da hoştur. Konsolos sözü değiştirerek dedi ki: - Yeni kâtip bu akşam geliyor. Karşılayacaksınız, tabii... - Saat sekize doğru kavas Ebu Ali ile limanda bulunacağız. Yanında refikası ve küçük yaşta bir de çocuğu varmış. Bizim Peltekyan'ın oteline indireceğim; oda ayırttım...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Refik Halit Karay Kitapları (54)