Dış Politika ve Ekonomi

Yazar : İlter Türkmen
Yayın Tarihi : 1982
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 15
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İktisadi Kalkınma Vakfı

Herşeyden önce bu güzide topluluğa hitap etmek fırsatını bana sağlayan İktisadi Kalkınma Vakfı yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım. Dışişleri Bakanlığı olarak uğraştığımız konuların ekonomik yönleri, gittikçe daha ağır basarken, gerek iş adamları gerek Üniversiteler ile diyalogumuzu ve temaslarımızı sıklaştırmak ihtiyacını duymaktayız. Zannediyorum ki, son bir iki yıl içinde özel sektörle bilgi ve fikir alışverişimiz özlü ölçüde artmıştır. İşbirliğimiz pragmatik ve verimli bir şekilde gelişmektedir. Daha birkaç gün önce Sayın Devlet Başkanımız ile Kuveyt'te idik. Oradaki Büyükelçimiz, teleks ile doğrudan İstanbul ve İzmir'deki firmalarla muhabere ettiğini söyledi. Vardığımız aşamaya bu güzel bir örnektir. Özellikle yeni ve gelişen pazarlara sahip ülkelerdeki Temsilcilerimiz Türkiye'ye her gelişlerinde iş muhitleri ile toplantılar yapmaktadırlar. Bu eğilimi memnuniyetle karşılamakla beraber, Büyükelçilerimizin arada sırada Bakanlığımızla teması ihmal etmeyeceklerini ve siyasi işlere de vakit ayırabileceklerini ümit etmek istiyoruz. Bugünkü konumuz dış politika ve ekonomidir. Bu iki kavram bugün küresel açıdan olduğu kadar ülkeler için bireysel açıdan da birbiri ile yakından irtibatlıdır. Dünyanın ekonomik istikbali, sadece üretim, enerji, kaynak ve teknoloji transferi, demografi, enflasyon ve "recession" sorunlarının çözümüne değil, fakat aynı zamanda barışın korunmasına, siyasi ihtilafların çözümlenmesine ve silahlanma yarışının durdurularak, bu amaca yöneltilen kaynakların ekonomik açıdan verimli 'sahalara yatırılmasına bağlıdır. Meseleyi Türkiye bakımından ele alırsak, dış politikamızın uluslararası ve bölgesel sorunlar karşısındaki tutumumuzun ve ikili siyasi ilişkilerimizin ekonomik ilişkilerimizi etkilediğini kabul etmek gerekir…
******