Dış İlişkiler ve Türk Politikası (1939 dan Günümüze Kadar)

Yazar : Kamuran Gürün
Yayın Tarihi : 1983
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 457
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Türkiye'nin dış politikası konusunda, özellikle içinde yaşamadığım dönemleri kapsayacak bir kitap yazmak aklıma hiç bir zaman gelmeyecek bir husustu. Siyasal Bilgiler Fakültesinde verdiğim dersler için hazırladığım notlar, satırbaşları halinde ve sadece izaha çalışacağım konuları bana hatırlatacak şekilde, küçücük bir dosya idi. Bu ders notlarının bir kitap, haline getirilmesi fikri, Fakülte Dekanı Sayın Profesör Necdet Serin'e ait olduğu gibi, bunu behemehâl yapmak için beni uzun bir çalışmaya adeta zorla sevkeden de kendisidir. Eğer bu ısrar olmasaydı bu kitap hiç bir zaman ortaya çıkmazdı. Kendisine teşekkür etmeği zevkli bir vazife telakki ediyorum. Kitabın dizilip basılmasında yardımlarım esirgememiş olan Fakülte Yayın Müdürü Sayın İdris Yılmaz ve yardımcılarına da ayrıca teşekkür borçluyum. Bir bakıma Türk Hariciyesinin son 40 yıllık çalışmalarını da özetleyen bu kitabı, kendileriyle bir ömrü beraber geçirdiğim kıymetli meslek arkadaşlarıma ithaf ederken, bugün aramızdan ebediyen ayrılmış olanların hatırası önünde de hürmetle eğiliyorum…
******