Dinler Tarihi

Yazar : Félicien Challaye
Yayın Tarihi : Eylül, 1960
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 228
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları
Bahsi Geçen : Samih Tiryakioğlu

Din, yurdumuzda, hele son yıllarda, aktüalitenin ön planında yer alan bir konudur. Fakat din nedir? Fransa'nın en büyük filozof ve düşünürlerinden Félicien Challaye, işte bu soruyu karşılamak için şimdi elinizde bulunan kitabı yazmıştır. Eserde, en ilkel dinlerden en üstünlerine kadar hepsinin tarihleri hakkında bilgi ve kutsal kitaplarından parçalar verilmiştir. Müslümanlıkla Bahailik, kitapta ayrı birer bölüme konu olmuş bulunmakta idiler. Fakat biz, Müslümanlığın ayrı bir cilt halinde daha geniş ve derin incelenmeye değer çok önemli bir bahis olduğunu düşünerek eserin o bölümünü dilimize çevirmedik. Bahailik ise dünyanın her yanında din sayılmakla beraber, yurdumuzda bu konuda henüz kesin bir sonuca varılmış değildir. Nitekim Bahai ayinleri zaman zaman adli kovuşturmalara yol açmaktadır. Bu bakımdan, eserin o bölümünü de çevirimize almamış bulunuyoruz. Yurdumuzda ilk defa yayınlanan bu çapta bir eseri çevirirken dilimizdeki değişme ve özellikle bilim terimleri bakımından söz dağarcığımızın darlığı dolayısıyla, bir takını terimlerin tam karşılıklarını bulmakta çok büyük güçlüklere uğradığımızı gizlemeyeceğiz. Eserin ilgi ve zevkle okunmasını sağlamak için çok uğraştık. Sayfaların altlarındaki notları, metnin içinde vermeğe özen gösterdik. Latince ve Yunanca adları, terimleri asıllarındaki gibi, fakat gerektiğinde Türkçedeki yaygın şekilleri yahut daha kolay anlaşılmaları için Osmanlıca ya da Fransızca karşılıklarıyla birlikte verdik. Eski Ahid ve İncil gibi kutsal kitaplardan esere aktarılmış parçaları, doğrudan doğruya bu kitapların daha önce yapılmış Türkçe çevirilerinden aldık. Dileğimiz, dinleri bilimin ışığında inceleyen bu eserin, aydın Türk okurları arasında hak ettiği ilgiyi görmesidir, Eseri çevirirken karşılaştığımız bütün güçlükleri, yaptığımız bütün uğraşmaları, bu ilgi bize unutturacaktır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Samih Tiryakioğlu Kitapları (2)