Dinin Fiziği Demokrasinin Kimyası

Yazar : Mehmet Ali Kılıçbay
İsbn : 9755332723
Yayın Tarihi : Ekim, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 262
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İmge Kitabevi

Olay kalabalığı içinde boy veren olguları ucundan da olsa yakalamak, oluşmakta olan makro tarihin encamını kestirme olanağı veriyor. Makro tarihe nazaran önemsiz ve belirleyiciliği son derece düşük olan olaylar, yaşanırlarken büyük tarihi gölgeliyor, onun üstüne çıkıyor, onu yoklaştırıyor. Bu derin çelişki ise, gündeliği yaşarken ancak onu algılayabilenleri tarihin rehberliğinden mahrum ediyor ve çok sayıda hayat, gündeliğin tekdüze boyutu içinde, sonuçta tek güne inerek, noktalaşarak kaybolup gidiyor Türkiye, şimdi uğraştığı/boğuştuğu sorunlarla hep uğraşmadı, hep uğraşmayacak. Öyleyse bugünün zıtlaşmalarına ebedilik boyutu atfetmenin, zamanı durdurma gibi umarsız bir çaba olduğunu kavramak gerekiyor. Bugün bu ülkede, yüzeyde bir din ile dünya çatışması görüntüsü altında yaşanan uyuşmazlık, hatta zıtlık; daha başka bir açıdan ve boyuttan bakıldığında, makro tarihe nazaran gecikmişlerin ona acemice dahil olma, eğer bu mümkün olmazsa onu durdurma çabası olarak da görülebilmektedir. Derinleşmeden açma gayreti içinde söylenirse, farklı tarihselliklerin eklemleşmelerinin mümkün olmaktan, çıktığı bir sürecin sorunları yaşanmaktadır. Eklemleşmeden, hatta birbirinden habersiz kalan toplulukların fiktif mekânsal (yani egemenlik özdeşliği, bütün bu toplulukların aynı egemene boyun eğmesi anlamında)birliği olan antik imparatorluk veya eski rejimden ulus-devlet(siyasi) ve global dünyaya(ekonomi) geçiş sürecinin sancılarıdır bunlar...
******