Din ve Misyonerlik

Yazar : Ahmed Yüksel Özemre
İsbn : 9753522134
Yayın Tarihi : Kasım, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 184
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Pınar Yayınları

Bu kitap "din" ve "misyonerlik" olgularını inceleyen, farklı din mensuplarının birbirleriyle aynı ortamlarda yaşamalarıyla ilgili meselelerin bazı veçhelerine temas eden, bir kısmı daha önce yayınlanmış olan deneme ve incelememden oluşmaktadır. "Kutsal", "Din" Ve "Devlet" başlığını taşıyan ilk bölüm ilk iki kavramın sınırlarını ve hangi tezahürlerin bir din gibi idrak edilebileceğinin şartlarını tespit etmeğe ve bu kavramların devlet bağlamında gelişen uygulamalarına ışık tutmağa çalışmaktadır. II. Bölüm'de Vahiy-Akıl ilişkisi tahlil edilerek Vahy'in ilahi bir bilgi iletim tarzı, buna karşılık Aklın da beşeri bir bilgi edinim tarzı olduğuna; Vahy'e ve taşıdığı bilgilerin doğruluğuna iman etmenin de ve aklını kullanmanın da dinen farz olduğuna dikkat çekilmektedir. III. Bölüm'de Hz Peygamber'in risaletinin evrenselliği ve bu risaletin kendisine yüklediği görevin sınırları belirtilmektedir. IV. Bölüm Hıristiyanlık ile İslam'ın bağdaştırılması mümkün olmayan ve "Dinler Arası Diyalog"da Müslüman katılımcıların daima göz önünde bulundurmaları gereken bazı umdelerini ortaya koymaktadır. V. Bölüm'de Hristiyanlar ile Müslümanların aynı bir ortamda sulh ve sükûn içinde yaşayabilmelerinin şartları münakaşa ve tespit etmektedir. VI. Bölüm Saldırgan Hıristiyan Misyonerliği'nin kökeninin Azız Pavlus olduğu olgusuna ve oryantalistlerin tarih boyunca değişen stratejilerine ışık tutmaktadır. VII. Bölüm Dinler'in Tarihi'nin kapsamlı ve ayrıntılı bir incelemesidir. VIII. Bölüm'de sıradışı bir şarkiyatçı olan Louis Massig'in çalkantılı hayatı, eserleri, İslam'a bakış açısı ve şahsiyeti değerlendirilmektedir. IX. Bölüm bir başka misyoner teşkilatı gibi davranan Masonluğun kökeni takdim edilmekte ve Türkiye'nin tarihi ve siyaseti üzerindeki yansımaları yorumlanmaktadır. Ve nihayet X. ve sonuncu Bölüm'de II. Vatikan Konsili'nde Katolik Kilisesi'nin Yahudilere ve Müslümanlara karşı düşmanca tavrını değiştirip diyaloga yol açan tarihi kararının...
******