Din İlim Medeniyet Düşünceler

Yazar : Ahmed Yüksel Özemre
İsbn : 9753521510
Yayın Tarihi : Ocak, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 352
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Pınar Yayınları

Bu kitap hiç yayınlanmamış ya da çeşitli dergilerde ve sempozyum kitaplarında yer almış olan, din-ilim-medeniyet eksenli makalelerimin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Kitabın derlenip toparlanması hayatımın en çetin dönemlerinden birine rastladı. Akkuyu Nükleer Santral ihalesinde Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlerine danışmanlık yaptığım iki yıllık çileli Ankara maceramın hediyesi olan (ve eğer bu süre zarfında geçirdiğim ve ameliyat olduğum bir epiteliomayı hesaba katmazsak) yüksek tansiyon, şeker, angina pectoris sonucu infraktüs ve hepatit yumağının sıkıntılarından Dr. Mustafa Aydın ve Dr. Murat Uzun'un himmetleriyle kurtulmağa çalışırken, gene o dönemde günde 14 ila 20 saat boyunca aktif ekranlı olmayan bir dizüstü bilgisayarı ile meşgul olmamın sonucu olsa gerek, sağ gözümde had derecede retina yırtılmaları oluştu. Gözümü kaybetmeme ramak kalmışken imdadıma yetişen Doç. Dr. Emrullah Taşındı ve Doç. Dr. Dilaver Erşanlı beylerin sabırlı himmetleri sayesinde ve 5 Şubat ila 13 Eylül 2000 arasında geçirdiğim 15 ameliyat sonunda retinam epeyi derlenip toparlandı. Ağustos 200l'de geçirmem planlanmış inşaallah son ameliyattan sonra gözümün normal görüşüne avdet edeceğini kuvvetle ümit etmekteyiz. Bu son dört ay zarfında Cenab-ı Hakk'ın lütf-u keremiyle, tek gözle bile olsa, "Portreler, Hatıralar... "2, "Ah Şu Atom'dan Neler Çektim?" başlıklı kitaplarımdan sonra bu kitabı da derleyip toparlayabilmiş olmaktan dolayı mutluyum. Bu kitapları yazma ve çilelerime de sabırla katlanma gücünü veren Cenab-ı Rabbü-l Alemiyn'e gerektiği gibi hamd ve şükürden acizim. Bu rahatsızlıklarımda ve ameliyatlarımda sabırları, şefkatleri ve muhabbetleriyle bana hem maddeten ve hem de manen destek olmuş olan muhterem eşim Gülsen hanıma ve sevgili kızlarım Feza ile Rabia'ya karşılığını veremeyeceğim kadar çok şey borçluyum. Bu kitabımı sabır ve hazakatlerine mazhar olduğum Dr. V. Murat Uzun, Dr. Mustafa Aydın, Doç.Dr. Emrullah Taşındı ve Doç. Dr. Dilaver Erşanlı beylere ithaf ediyorum…
******