Dil Yönünden Fizik Felsefesi

Yazar : Nermi Uygur
Yayın Tarihi : 1985
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 197
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Remzi Kitabevi

Yüz bin yıllar boyunca döne dolana gelişerek gezegenimize damgasını basan evrimin o akıl almaz zaman-uzay oluşumları kuşbakışı bir kuşbakışla özetlendiğinde: Başlangıçlarda doğa vardı... Sonra insan ortaya çıktı... İnsanla kültür belirdi... Kültürse doğa ve insanı anlayıp yorumlamak, işleyip değiştirmek... Bir kültür başarısı olarak doğa bilimlerine, özellikle fiziğe gelince, fizik, çağımızda, yalnız Batı'da değil Doğu'da da, yalnız Kuzey'de değil Güney'de de, artık her yanda, başarılarıyla olduğu kadar sürçmeleriyle de, yapımlarıyla olduğu kadar yıkımlarıyla da, bıraktığı kötü anılardan yol açtığı umutlara dek tüm varoluş gerçekliğimizi belirlemekte. Kimi kuramsal düşünüşün derinlerine giden temelleriyle, çoğu kez günlük yaşamda yoğurmadık kıyı bucak koymayan uygulamalarıyla, fizik, günümüzde tüm yeryüzünü hızla sarıp sarmalayan evrensel bir kültürün, kuşkusuz, en belirgin öğesi. Süresi, değeri, verimi ne olursa olsun, şimdiye dek gelmiş geçmiş hiçbir kültür çevresinde rastlamadığımız bir durum bu: etkinlik yönünden doruğunu fizikte bulan bilimselliğin yoğurduğu bir kültür artık insanınki. İşte bu kitap, dili kılavuz diye alıp içkuruluşuyla, kültürdeki yeriyle fiziği gün ışığına çıkarmaya yönelmekte. Ne bir fizik kitabı bu, ne de genellikle bir fizik felsefesi: Fizikçi değil bu kitabın yazarı; yıllarca üniversitede bilim felsefesi okuttuysa da, salt fiziğe dönük bir uzmanlığı yok. Kitabın amacı: insan-kültür-tarih-toplum gerçekliğinin vazgeçilmez bir koşulu olarak dilin, fizik bilimleri öbeğindeki rolünü araştırmak; bu dilsel örgüden ötürü de, fiziğin, olumlu-olumsuz görünümüyle kültür ortamındaki durumunu gözden geçirmek. Böylece, kestirmeden dendikte, kitap: bilgi, dil ve kültür felsefesinin oluşturduğu kavşakta. Sıkıştığı zamanlarda kendisine doğrudan doğruya yardım edebilecek yurtiçi ya da yurtdışı kaynaklardan yoksun kalmış olsa da, bu kitap: nice bunalımlara, yabancılaşmalara, aşırılıklara dolanan, nice yararlar, doyumlar, mutluluklar sağlayan fiziğin, önemli bir kültür alanı olarak fiziğin, örtük-açık bazı anlam bağlarını bulup ortaya çıkarmak dileğinde.
******