Dil İle Ekin

Yazar : Aydın Köksal
Yayın Tarihi : 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 248
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Türk Dil Kurumu

Anadolu insanının yaşantısı bir bakıma yüzyıllardan beri değişmeden sürüp gitmiş, eskiliği içinde donup kalmış bir yaşantı. Ressam Balaban, resimlerindeki kozalar içinde yaşayan insanları, iskelete dönmüş öküzleri, karasabanları Anadolu insanının değişmeyen, durgun alın yazısı gibi görmüyor mu? Bu görüntü her şeyden önce üretim ilişkileriyle ilgili olan ve adına teknikbilim denilen ekinsel kurumun Anadolu'da sürüp giden durgunluğuyla ilişkili olmalı. Teknikbilimin yanı sıra Anadolu ekinini oluşturan öteki kurumlar da mı değişmiyor? Bu kurumlar kendi aralarında nasıl etkileştiler? Niçin teknikbilim durgun? Teknikbilim de öteki kurumlarla etkileşmedi mi? Bu soruların araştırılması, yanıtlarının açık seçik tutarlı bir dizge biçiminde bütünleştirilmesi bugünün Türk insanına düşen bir görev. Balaban'ın görmediği ya da resimlerine yerleştiremediği büyük değişiklik, kendinin varlığı, aydının ortaya çıkışı. Gerçi bu henüz büyük insan yığınını tümüyle kavrayan bir değişim değil ama toplumu durgunluktan kurtarmaya istekli bir güç doğdu, koşullar bu gücü yaşattı, geliştirdi. Türkiye'de devrim başladı, bitmedi. Aydın Atatürk devrimcileri Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma savaşımını sürdürüyorlar. Savaşımın kazanılması büyük halk yığınlarının yaşamındaki durgunluğun sonu olacak. Ancak ekinimizin vardığı durağın kendiliğinden, evrimle aşılmasını bekleyemiyor Türk insanı. Devrimse ancak ekinsel görüntüyü oluşturan kurumların hepsinde birden yapılan, istenilen yeni görüntüyü yaratacak biçimde bütünleşen bir dizi devrimle gerçekleşebilir. Bütün toplumsal kurumlarla birlikte dilin de devrimde bir yeri yok mu? Türkçe-Osmanlıca savaşımının toplumumuzda büyük sürtüşmelere yol açması dildeki değişmenin ekinimizde ne denli büyük bir değişmeye ortam hazırladığının tutucu çevrelerce bilinmesinden ya da sezilmesinden olmalı. Benzer bir bilinç ya da sezgiyle devrimci de dil sorunuyla ilgileniyor…
******