Destan ve Divan Edebiyetlarında İstanbul Sevgisi

Yazar : İsmail Hami Danişmend
Yayın Tarihi : 1941
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 25
Ölçü : 15,5 x 23 cm
Yayınevi : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

İlk toplantımızda İstanbul muhiplerinin şehir kültürüne ait vazifelerinden bahsedilirken, İstanbullun Destan ve Divan edebiyatlarındaki mevkii hakkında esaslı bir etüt yapılır ve böyle bir etütle beraber Destanlarla Divanların bu mevzua ait parçaları da toplanıp neşredilirse çok hayırlı bir iş görülmüş olacağını arzetmiştim. Muhterem reisimiz Reşit Safvet Atabinen bu teklifin benden çıkışına bakarak o yolda ilk adımı atmaya, yani huzurunuzda bu mevzua ait ihzarı bir musahabe yapmaya beni memur ettiler. Emirlerine itaati vazife bildiğim için, şimdi bu mühim bahse böyle bir konferans çerçevesinin müsaadesi nispetinde temas etmeğe çalışacağım. Bunu yaparken de ilkönce İstanbul mevzuuyla alakadar Müslüman - Türk "jest"ler dairesini kısaca gözden geçirdikten sonra, Divan edebiyatına geçeceğim. Bu kadar geniş bir mevzuu nihayet bir saatlik dar bir zamana mümkün olduğu kadar sığdırabilmek mecburiyeti, bana bazı düşüncelerimi bir musahabe tarzında hulasa etmekten başka çare bırakmıyor. Onun için beni lütfen dinlerken bu mazeretimi de ayni lütufkarlıkla nazar-ı itibara almanızı ve hepinizin benden iyi bildiğiniz şeyleri vazife icabı tekrar edeceğim için kusuruma bakmamanızı bilhassa rica ederim.
******