Dersaadet'ten Haremeyne Surre-i Hümayun

Yazar : Yusuf Çağlar, Salih Gülen
İsbn : 9789944766005
Yayın Tarihi : Nisan, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 304
Ölçü : 27 x 32 cm
Yayınevi : Yitik Hazine Yayınları

Surrenin anlamı "İçine akçe konulan kese" iken; yüzlerce yıl içinde ayrılık çeşmesi, hacı kervanları, mahmil alayları, feraşet çantaları, Medine-i Münevvere'nin tozu toprağı, hacıların sevinç gözyaşları, tarifsiz ıtır kokuları, mevlid-i şerifler, top sesleri, binbir çileli yolculuklar, ibadetler, dualar ve daha nice güzelliklerle çoğalıp zenginleşmiştir. Surre, padişahın Name-i Hümayun'ununu Arafat'ta hac vazifesini tamamladıktan sonra Mina'da bayramlaşmaya duran hacılara ulaştırmak ve bu bayram sevincini bütün dünya Müslümanlarıyla paylaşmak isteğidir. Surre alayı ile Üsküdar'dan ayrılan hac yolcuları, Anadolu'dan Şam'a, Medine'den Mekke'ye kadar dualarla yol alırlar ve ibadet neşvesi içinde menzillerinden asla geri kalmak istemezlerdi. Gittikleri yerlere de çil çil altınlar serpen bu dua kervanının tek bir maksadı vardı. Hiçbir kimseye ve hiçbir beldeye külfet etmeden Allah'ın davetine koşmak, yeryüzünün merkezi Kâbe'ye sağ salim ulaşmak... Onun için bu kutlu kervan geçtiği her şehirde, ziyaret ettiği her beldede, sevinçle karşılanır ve hürmetle uğurlanırdı. Surre, aynı zamanda Haremeyn'e uzanan güzergâh boyunca uğranılan kalelerde Mahmil-i Şerifi hürmetle bekleyen Mehmetçiklerin selamı da olmuştur. Böylece her durakta, her vilayette, her hac yolculuğunda anlamı zenginleştikçe zenginleşmiş bu kutlu yolculuğun... Surre, gökteki yıldızlar gibi parlayan hava-i fişeklerin, çölün sakin yolcuları cefakâr develerin, kervana yol veren fedakâr akkamların, uykuları bir kâbus gibi bölen urbanın, acı kuyu sularının, dillerdeki hüzünlü terennümlerin, annelerin gözyaşlarıyla büyüyen ayrılık çiçeklerinin, her durakta ayyuka çıkan satıcı naralarının, sohbet sıcaklığında yeryüzüne yayılan kahve kokularının…
******Yusuf Çağlar, Salih Gülen