Dersaadet'te Avusturya Sefirleri

Yazar : Karl Teby
İsbn : 9751701422
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 344
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Elimizdeki kitap, kaba bir sınırlama ile 1550-1650 seneleri arasında İstanbul'da bulunan Avusturya sefir ve sefaret mensuplarının gözlemlerini ve sefaret raporlarını ihtiva etmekte olup, o dönem Avrupalısının bakış tarzı ve Osmanlı Devleti sosyal hayatı için ilgi çekici, mozaikvari bir tabloyu sergilemektedir. Viyana'dan, genellikle Tuna bazan da karayolu ile İstanbul'a ulaşan sefaret mensupları, Avrupa'da Avusturya sınırına kadar uzanan, "Büyük Türk'ün" ülkesinden geçerken çok farklı ve renkli bir dünyada yol almaktadırlar. Eser, 400 sene evvelinin Almancasıyla yazılmış olup, farklı bir kelime hazinesi ve cümle yapısıyla karşı karşıyayız. Bir kısım kelimeler de bugünkünden farklı anlamda kullanılmıştır. Tercümede bütün bu hususları göz önünde bulundurduk. Eser, çoğunlukla henüz yayınlanmamış sefaret raporlarından meydana geldiği için, bilinmeyen pek çok hususu ihtiva etmekte ve Osmanlı sarayının bilinmeyen taraflarını göz önüne sermektedir. Eserin muhtevası, bir asır zarfında İstanbul'da bulunmuş olan pek çok sayıdaki sefirin olaylara bakış açılarının da farklı olması dolayısıyla, ayrı bir renklilik kazanmaktadır. Kültür hayatımız için son derece önemli telakki ettiğimiz böyle bir eseri akıcı bir Türkçe ile tercüme etmeye çalıştık. Eseri yayına hazırlayan Karl Tebly'nin bazı şahsi küçük ilavelerini tercümemize almadık. Hıristiyan gözlemcinin tam anlayamadığı, mana veremediği ya da kabullenemediği bazı hususları da sayın okuyucu için dipnotlarla açıkladık. Son derece önemli telakki ettiğimiz bu eserin tercümesiyle, Türk kültür hayatına bir nebzecik katkıda bulunabilmişsek, kendimizi bahtiyar addederiz.
******