Dersaadet'in Fotoğrafçıları Cilt 1

Yazar : Bahattin Öztuncay
İsbn : 9752960499
Yayın Tarihi : 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 343
Ölçü : 24 x 33,5 cm
Yayınevi : Aygaz

Bu araştırmanın ana hedefi, İstanbul'a 19. yüzyıl fotoğraf sanatında uluslararası boyutta hak etmiş olduğu yerini kazandırmaktır. Çeşitli sanat dallarında "oryantalizm"e konu olan bütün şehirler içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, fotoğraf tarihi açısından eşsiz özellikler taşımaktadır. Dünya fotoğraf tarihinin önde gelen isimleri, fotoğrafın bulunuşunun en erken dönemlerinden başlayarak Atina'dan İskenderiye'ye, Kahire'den Luksor harabelerine, Kudüs'ten Şam'a kadar bu yörelerdeki mimari yapıları, arkeolojik eserleri ve günlük yaşamı belgeleyen çekimler yapmışlar ve birbirinden önemli eserler meydana getirmişlerdir. Bu fotoğrafçıların önemli bir bölümü, seyahatleri sırasında İstanbul'a da uğramışlardır. Dolayısıyla, sadece 19. yüzyıl seyahat fotoğrafçılığı göz önüne alındığında İstanbul'un, belirtilen diğer Doğu Akdeniz metropolleri arasında bir ayrıcalığı yoktur. Ancak bu şehirlerin hemen hiç birisinden bir Viçen Abdullah, Vasilaki Kargopulo, Paskal Sebah veya Boğos Tarkulyan ayarında yerli sanatçı yetişmemiştir. Osmanlı tebaasından olmayan James Robertson'ın ve Ernest Edouard de Caranza'nın da fotoğrafçılığa burada başlamış ve yerleşik düzende faaliyet gösteren stüdyolar çalıştırmış olmaları, İstanbul'un bu sanat dalındaki uluslararası önemini daha da pekiştirmektedir. İstanbul, aynı zamanda dünyanın dört bir tarafına dağılan birçok ünlü fotoğrafçı için de bir eğitim ve faaliyet merkezi olmuştur. Venedik dizileriyle tarihe geçen Carlo Naya, Japonya fotoğraf tarihinde çok önemli izler bırakmış olan Felice Beato, Mısır fotoğraflarıyla ünlü, kardeşi Antonio Beato, Beyrutlu fotoğrafçı Tancrede Dumas, Bombay'da isim yapan Paul Vuccino ve hatta Kudüs'te ilk yerleşik fotoğraf stüdyosunu açan Yesayi Garabedyan, İstanbul'da uzun süreler çalışmış veya eğitim almış fotoğrafçılardır. Yapılan çalışma çerçevesinde ilk bölümde İstanbul'a fotoğrafın gelişi, yerleşik dagereotip stüdyoların açılması, bunlarla birlikte oryantalizm ve fotoğraf sanatının karşılıklı etkileşimi ve erken dönem yabancı gezgin fotoğrafçıların İstanbul'daki faaliyetleri incelenmiştir... (Devamı 2. Ciltte)
******Bahattin Öztuncay