Derleme Notları 1

Yazar : Halil Bedi Yönetken
Yayın Tarihi : Mayıs, 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 158
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Orkestra Yayınları
Bahsi Geçen : Halil Bedii Yönetken

Bu "Derleme Notları: Cilt I" adını taşıyan kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1937-1952 yılları arasında, Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor arşivi için Anadolu ve Trakya'da yaptırılan resmi derlemelerden bizzat katılmış bulunduğum 1937, 1938, 1941-52 yılları gezilerinde; yani 14 derleme gezisinde yerlerinde tuttuğum notların bir kısmını kapsamaktadır. Aziz hatırasını daima saygı ile andığım rahmetli Sarısözen'le beraber çalıştığımız ve tatlı, acı bin bir anı ile dolu gezilerde kaydettiğim notların bir kısmı makaleler halinde muhtelif tarihlerde, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmıştır ki onlar arasında, notlardaki konularla ilgili bazı kaynaklardan alınmış bilgiler de mevcuttur... Makalelerin hangi tarihlerde, hangi gazete ve dergilerde yayınlanmış olduğu yazı sonlarında kaydedilmiştir. Bunlar arasında hiçbir yerde yayınlanmamış bir yazı, "Türk halk oyunlarını yaşatma ve yayma tesisi" Başkanlığının emriyle yapılmış inceleme sonunda adı geçen tesis başkanlığına sunulmuş raporun özetidir. Özet tesis başkanlığının izniyle kitaba alınmıştır. Birinci cilde alınmayan derleme notlarının ikinci derleme cildini meydana getireceğini kuvvetle ummaktayım...
******